Elgór + Hansen S.A., 41-500 Chorzów, ul Opolska 19, Društvo registrovano u Općinskom Sudu Katowice - Istok u Katowicama - VIII Privredno Odjeljenje, u Državnom Sudskom, w  Registru pod brojem 0000061042, KZ 69 198 210,00  PLN uplaćen u cjelosti, NIP: 646-032-56-17, Regon(MB): 271178334