Strona główna | Grupa Kopex

Historia

W dniu 3 marca 2014 decyzją Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 03.03.2014r została zmieniona nazwa spółki powstałej z połączenia firmy Elgór + Hansen Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z Chorzowa oraz tyskiego ZEG-u. – nowa nazwa brzmi: Elgór + Hansen Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.

Elgór + Hansen Sp. z o. o. w Chorzowie rozpoczęła działalność w 1989 roku, pod nazwą PPHU ELGÓR. Pod nazwą Elgór + Hansen Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie ul. Opolska 19, funkcjonowała od 1994 roku, kiedy to doszło do fuzji z firmą Hansen Projektgesselschaft Polen. Jako część międzynarodowego Holdingu Hansen Sicherheitstechnik AG, skupiającego firmy z Niemiec, Republiki Czeskiej, Federacji Rosyjskiej, Chin i RPA Elgór + Hansen Sp. z o. o. współtworzyła technologiczną platformę dla zróżnicowanych produktów elektrycznych dla górnictwa.

Zakład Elektroniki Górniczej powstał w 1964 roku mając za zadanie wyposażać ówczesny przemysł górniczy w najnowsze urządzenia z zakresu automatyki, aparatury kontrolno-pomiarowej, sygnalizacyjnej i łączności. W strukturach ZEG znalazł się również Wydział Energetyki, powstały po włączeniu w 2009 r. jego spółki córki ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o.

Elgór + Hansen S.A., 41-500 Chorzów, ul Opolska 19, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach - VIII Wydział Gospodarczy, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000061042, KZ 69 198 210,00  PLN wpłacony w całości, NIP: 646-032-56-17, Regon: 271178334