Strona główna | Grupa Kopex

Oferta

Firma Elgór+Hansen jest dostawcą rozdzielnic elektrycznych, stacji transformatorowych, szaf sterowniczych, komputerowych systemów przemysłowych, specjalistycznych złącz kablowych. Wykonujemy projekty urządzeń i systemów z zakresu elektryki, elektroniki, automatyki oraz informatyki.  Jesteśmy integratorem systemów przemysłowych poprzez kompletację dostaw, prefabrykację urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż, uruchomienie na obiekcie oraz całodobowy serwis. Nasza oferta poparta jest ponad 20-letnim doświadczeniem.

Zakres działalności Elgór + Hansen S.A.:

  • produkcja rozdzielnic elektrycznych, stacji transformatorowych, szaf sterowniczych, specjalistycznych złącz kablowych,
  • wykonanie projektów technicznych urządzeń oraz systemów z zakresu elektryki, elektroniki, automatyki oraz informatyk,
  • wykonanie i wdrażanie oprogramowania z zakresu sterowania i wizualizacji procesami przemysłowymi,
  • dostarczanie i integrowanie systemów zasilania i automatyki „pod klucz”,
  • produkcja zabezpieczeń elektrycznych, aparatury sterującej oraz innych podzespołów elektronicznych dedykowanych do maszyn i urządzeń przemysłowych.
  • instalacja i utrzymanie systemów klimatyzacji lokalnej oraz centralnej,
  • całodobowy serwis urządzeń i systemów.

Elgór + Hansen S.A., 41-500 Chorzów, ul Opolska 19, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach - VIII Wydział Gospodarczy, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000061042, KZ 69 198 210,00  PLN wpłacony w całości, NIP: 646-032-56-17, Regon: 271178334

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Elgór + Hansen S.A.: