Strona główna | Grupa Kopex

Jakość, środowisko, BHP

Dla poprawy jakości, oddziaływania na środowisko, przestrzegania zasad BHP i poprawy organizacji pracy firma wdrożyła zintegrowany system zarządzania według PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 oraz nowoczesny system zarządzania dotyczący zaopatrzenia, organizacji oraz planowania produkcji i prac rozwojowych. Cała działalność firmy nastawiona jest na podniesienie jakości wyrobów, zadowolenie kontrahentów.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Elgór + Hansen S.A.

PROCEDURA PODWYKONAWCY

ZAŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU INFORMACJI O ZAGROŻENIACH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE „ELGÓR+HANSEN” S.A

Elgór + Hansen S.A., 41-500 Chorzów, ul Opolska 19, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach - VIII Wydział Gospodarczy, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000061042, KZ 69 198 210,00  PLN wpłacony w całości, NIP: 646-032-56-17, Regon: 271178334