Elgór + Hansen S. A . 30 lat doświadczenia
w branży elektroenergetycznej

2024-01-03

Imię Nazwisko

Wywiad został opublikowany w “Magazynie Klastra SA&AM” nr 2/2024 s. 31-34.

„Prąd wszędzie płynie tak samo, a my jesteśmy specjalistami od prądu” – to krótkie zdanie podsumowuje specyfikę działalności chorzowskiej firmy Elgór + Hansen S.A., która w tym roku obchodzi jubileusz 30 – lecia swojej działalności. Z tej okazji zarząd firmy opowiada o jej historii, tradycji, ale również nowej strategii i kierunkach rozwoju.

Firma Elgór + Hansen S.A. na przestrzeni 30 lat swojej działalności wypracowała koncept biznesowy, który pozwolił jej zająć pozycję lidera w zakresie produkcji aparatury służącej do transformacji i rozdziału energii elektrycznej dla branży górniczej, ale również w zakresie technologii wspierających, czyli cyfrowych technik zabezpieczających, systemów IT, monitoringu i zdalnego sterowania, elementów automatyki, czy produkcji urządzeń elektronicznych.

30 lat to imponujący wynik, proszę powiedzieć jak zaczęła się historia firmy?

Firma Elgór + Hansen S.A. powstała w konsekwencji zmian i wyzwań, które stanęły przed polskim sektorem górniczym w latach 90. XX w. Prywatyzacja otoczenia górniczego, jego restrukturyzacja, zmiana przepisów, które musiała spełniać aparatura przeciwwybuchowa, a którym ciężko było sprostać polskim producentom – spowodowały, że trzech byłych już w tamtym momencie pracowników kopalni postanowiło założyć spółkę PPHU Elgór Sp. z o.o. Firma w początkowym etapie zajmowała się modernizacją aparatury elektrycznej. Budowanie działalności od podstaw okazało się jednak nie lada wyzwaniem, dlatego jej właściciele dość szybko postanowili skorzystać ze wsparcia większej spółki, chcąc nawiązać współpracę z jednym z potentatów w zakresie elektrotechniki. Rozpoczęto rozmowy z niemiecką firmą Hansen Reinders w efekcie których w 1994 roku podpisano umowę o wzajemnej współpracy powołując do życia spółkę Elgór + Hansen Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Ta współpraca otworzyła przed firmą nowe możliwości techniczne i zapoczątkowała jej dynamiczny rozwój   – opowiada Dariusz Macierzyński – wiceprezes zarządu ds. handlowych.

To pozwoliło małej dotychczas firmie usługowej rozwinąć skrzydła. Na przestrzeni tych lat przechodziliśmy wiele zmian. W 2008 roku weszliśmy w skład grupy kapitałowej Kopex S.A. W 2012 roku z połączenia Elgór + Hansen Sp. z o.o. oraz tyskiego przedsiębiorstwa ZEG S.A. powstał Elgór + Hansen S.A. W 2018 roku Kopex został włączony do grupy Famur. Ten ruch dał nam poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, natomiast Famurowi zapewnił w swoich szeregach obecność eksperta z zakresu aparatury elektrycznej, dzięki czemu dzisiaj możemy oferować naszym partnerom biznesowym kompleksowe rozwiązania – dodaje Dariusz Macierzyński.

W jakim kierunku zmierza obecnie firma Elgór + Hansen S.A.?

Tworzenie nowej strategii, szukanie nowych obszarów działalności było dość długim i skomplikowanym procesem. Oczywiście widzimy cały czas wartość w pracy dla górnictwa, gdzie nasze urządzenia są nadal potrzebne. To dzięki tej działalności udało nam się zbudować obecną pozycję i będziemy ją kontynuować tak długo, jak będzie potrzeba. Niemniej jednak dostrzegamy, że szczególnie górnictwo węgla energetycznego w Polsce systematycznie ogranicza swoje moce produkcyjne. Z tego powodu zaczęliśmy zastanawiać się jak wykorzystać te kompetencje, które przez lata wypracowaliśmy, a wachlarz kompetencji naszej załogi jest niezwykle szeroki. Trzydzieści lat pracy w strefach szczególnie niebezpiecznych pozwoliło nam zgromadzić ogromną wiedzę i doświadczenie w produkcji aparatury elektrycznej. Począwszy od podstawowych kompetencji związanych z elektrotechniką, czyli wiedzą na temat transformacji i rozdziału energii elektrycznej, ale także wiedzą z zakresu cyfrowych technik zabezpieczających, systemów IT, zarządzania, monitoringu i zdalnego sterowania, czy produkcji elementów automatyki oraz projektowania i produkcji urządzeń elektronicznych.

Sprawdź ofertę produktową E+H dla sektora wydobywczego!

Te wszystkie doświadczenia z obszaru elektrotechniki, energoelektroniki, elektroniki, informatyki, automatyki pozwoliły nam zbudować takie kompetencje, które dzisiaj doskonale przydają się przy projektowaniu stacji transformatorowych. O ile jeszcze kilka lat temu myśleliśmy o sobie, jako o firmie dostarczającej aparaturę elektryczną do górnictwa, to dzisiaj myślimy o sobie, jako o grupie inżynierów, projektantów, wytwórców produktów i usług przeznaczonych dla różnych branż przemysłu. Chcemy dostarczać rozwiązania jak najbardziej efektywne, bezpieczne pod względem funkcjonowania i będące gwarantem ciągłości biznesu naszych klientów.

Dzisiaj już nie skupiamy się na tym, że to musi być klient z konkretnej branży. My dostarczamy i sprzedajemy swoje kompetencje, jesteśmy w stanie zapewnić najlepsze rozwiązania, o najwyższych standardach technicznych, zarówno w górnictwie jak i w innych gałęziach przemysłu.

Poszukiwania nowej drogi rozwoju rozpoczęliśmy kilka lat temu i prowadzone były w kilku kierunkach. Jednym z pomysłów było wejście do branży automatyki przemysłowej. Z sukcesem przeprowadziliśmy projekt pełnej automatyzacji linii produkcyjnej dla producenta soków owocowych. Kolejnym inspirującym projektem była modernizacja walcarki wzdłużnej dla Kuźni Jawor S.A. Rozważaliśmy także opcję wejścia na rynek usług z zakresu produkcji elektroniki i montażu podzespołów elektronicznych, gdyż posiadamy spore doświadczenie i możliwości w tym zakresie.

Finalnie podążyliśmy ścieżką spójną z kierunkiem wytyczonym przez naszego, czyli ścieżką nowej energetyki i odnawialnych źródeł energii. Na początku tej nowej drogi postawiliśmy na lekkie, kontenerowe stacje transformatorowe w stalowej obudowie. Pierwszą stację zaprojektowaliśmy w 2022 roku, w kolejnym roku wyprodukowaliśmy już kilkadziesiąt sztuk stacji dla różnych partnerów z branży OZE – wyjaśnia prezes spółki – Henryk Jurczyk.

Sprawdź ofertę produktową E+H dla branży OZE!

To dopiero i aż pierwsze kroki. Jakie są kolejne?

Na zaawansowanym etapie jest projekt rozwojowy dotyczący stacji transformatorowych w obudowie betonowej dedykowanych głównie dla sieci dystrybucyjnych. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej elementów wykorzystywanych w stacjach transformatorowych było naszymi autorskimi rozwiązaniami. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku lat zbudujemy pozycję istotnego partnera dostarczającego tego typu aparaturę do farm OZE, farm wiatrowych, klientów abonenckich, a finalnie do sieci dystrybucyjnych – podkreśla Henryk Jurczyk.

Elgór + Hansen S.A. stanowi jeden z czterech segmentów w grupie Grenevia, razem z którą chcemy przyczynić się do modernizacji polskiego systemu elektroenergetycznego. Czeka nas ogromne wyzwanie związane chociażby z odejściem od energetyki węglowej, a przejście na odnawialne źródła energii – dodaje Dariusz Macierzyński.

Naszą przyszłość chcemy rozwijać w obszarze, który dobrze znamy, czyli w elektroenergetyce, w branży związanej z transformacją energetyczną: produkcją stacji transformatorowych dla farm fotowoltaicznych, czy farm wiatrowych, jak również rozwijać swoje produkty w innych branżach związanych z dystrybucja energii. Prąd wszędzie płynie tak samo, więc dla nas to nie ma znaczenia, a nasza wysoka jakość, umiejętności, know-how, które wypracowaliśmy, przez lata pracy w branży górniczej pozwalają nam łatwo przejść do tych nowych obszarów – podkreśla Tomasz Grzyśka – wiceprezes zarządu ds. operacyjnych.

Co było kluczem do sukcesu w tej 30-letniej historii firmy?

Maszyny i technologia to nie wszystko, dla nas najważniejsi są ludzie, a mamy wśród naszych pracowników osoby, które są z nami od początku istnienia firmy. Naszym priorytetem jest jakość, o którą dbają nasi pracownicy. Nasze urządzenia pracują w bardzo wymagających warunkach i zapewniają bezpieczeństwo ludzi pracujących pod ziemią, dlatego jakość jest naszym priorytetem, którą staramy się przekładać również na nową branżę związaną z transformacją energetyczną. Jesteśmy firmą inżyniersko-produkcyjną, stąd wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska stanowi bazę wszelkich podejmowanych przez nas działań. Jesteśmy zespołem ekspertów z wielu dziedzin, za którymi stoi 30 lat doświadczenia w branży elektroenergetycznej – wyjaśnia Tomasz Grzyśka.

Podstawą naszej działalności są wartości oparte o pasję, wiarę, odpowiedzialność i świadomość gry fair play, ale główną i podstawową wartością w firmie Elgór + Hansen są ludzie. Bez ich zaangażowania, poczucia przywiązania i świadomości wpływu jaki mają na kierunek działań naszej firmy nie udałoby nam się zajść tak daleko. Wśród pracowników funkcjonuje opinia, że jesteśmy firmą rodzinną i rzeczywiście tak jest, że panuje u nas atmosfera otwartości, wzajemnego zrozumienia i przez lata budowanego zaufania. – podkreśla Henryk Jurczyk.

Na koniec proszę powiedzieć jakie wyzwania stoją przed polskim rynkiem energetycznym?

Polska sieć energetyczna wymaga dużych zmian, musi zostać zmodernizowana, ponieważ zmieniają się źródła produkcji energii. Jak już wspomnieliśmy odchodzimy od górnictwa na rzecz nowych źródeł energii, czy to będą farmy fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe na Bałtyku, czy elektrownia jądrowa – to nie ma znaczenia. Zmienia się system wytwarzania energii, powstaje wiele mikroinstalacji prosumenckich produkujących energię na własne potrzeby, ale także oddających energię do sieci. Zakłady przemysłowe (również nasz) inwestują w produkcję energii we własnym zakresie. To wszystko powoduje, że sieć energetyczna wymaga zmiany. Ona musi być zmodernizowana i zautomatyzowana, również ze względu na wymagania dotyczące ciągłości zasilania i niezawodności dostaw energii dla konsumentów. Coraz częściej mówi się o inteligentnych sieciach typu smart grid, które w dość szybki i zaawansowany technicznie sposób potrafią się konfigurować w sytuacjach pojawiających się zaników napięcia. To wszystko będzie wymagało zmian istniejącej sieci energetycznej i tutaj widzimy naszą przyszłość i rozwój naszej działalności – podsumowuje Henryk Jurczyk.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy firmie Elgór + Hansen S.A. kolejnych 30 lat obfitujących w sukcesy, ale również inspirujące wyzwania.