Realizacje

zobacz wszystkie

Polska

PGG Oddział KWK Murcki - Staszic

Rosja

KOLMAR

Polska

Urządzenia elektryczne kompleksu ścianowego

Polska

Stacje transformatorowe zintegrowane z zestawami manewrowymi

Polska

Urządzenia zasilające, łączeniowe, sterujące i monitorujące całego kompleksu strugowego dla LW „Bogdanka”

Polska

Urządzenia zasilające, łączeniowe, sterujące i monitorujące całego kompleksu ścianowego wraz z urządzeniami odstawy taśmowej dla ZG Brzeszcze

Polska

Wykonanie i dostawa stacji transformatorowej typu EH-n33-400/6,0/0,5/3/03.23

Polska

Budowa bloków 5 i 6 Elektrowni Opole

Polska

Wykonanie i dostawa rozdzielnic zasilania przenośnych stanowisk pomp typu RPG 25 – 8szt. i RPG 56 – 2 szt.

Rumunia

Kopalnia Lupeni Compania Nationala a Huilei S.A. Petrosani

Bośnia

Kopalnia Banovići

Bośnia

Kopalnia Breza JP Elektroprivreda

Argentyna

YCRT Rio Turbio - kompleks ścianowy FL-1

Argentyna

YCRT Rio Turbio - kompleks ścianowy FL-2

Argentyna

YCRT Rio Turbio - kompleks ścianowy FL-3

Argentyna

YCRT Rio Turbio - kompleks chodnikowy z kombajnem R-130

Argentyna

YCRT Rio Turbio – 4 kompleksy chodnikowe z kombajnami KTW-200

Rosja

Workutaugol – ciągłe dostawy aparatur

Rosja

Raspadskaja UK

Rosja

Koks-Maining

Rosja

TopProm

Rosja

MMK-Ugol

Rosja

KOLMAR

Białoruś

Belaruskali