Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice”

Data publikacji: 6/13/18

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice”

Wykonawca wykonał dostawę należycie i terminowo zgodnie z zakresem umowy. Kopalnia nie wnosi uwag do wykonanych dostaw.