Jakość

Cała działalność firmy nastawiona jest na podniesienie jakości wyrobów, zadowolenie kontrahentów

Nasza firma wdrożyła zintegrowany system zarządzania według PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 oraz nowoczesny system zarządzania dotyczący zaopatrzenia, organizacji oraz planowania produkcji i prac rozwojowych.

Certyfikat ISO 9001 : 2009 14001 : 2005

Certyfikat ISO
9001 : 2015
14001 : 2015

Certyfikat BHP

Certyfikat BHP
dla Systemu Zarządzania wg
PN-N-18001:2004

Powiadomienie o zapewnieniu jakośći - GIG

Powiadomienie o zapewnieniu jakośći - GIG
GIG 18 ATEXQ087

Dokumentacja Elgór + Hansen S.A.

POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI - GIG

CERTYFIKAT - BHP

CERTYFIKAT - JAKOŚĆ, ŚRODOWISKO

Zaświadczenie o przekazaniu informacji o zagrożeniach występujących na terenie „Elgór+Hansen” S.A

Procedura podwykonawcy

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania Elgór + Hansen S.A.