Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Zarząd Elgór+Hansen S.A. z siedzibą w Chorzowie, w nawiązaniu do ogłoszenia w MSIG nr 29/2020 z dnia 12.02.2020 r. zawiadamia, że w dniu 5 lutego 2020 r. dokonano wpisu nr 67 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

Informacje o statucie
:

17.01.2020R. REP.A nr 214/2020, Notariusz Marcin Gregorczyk, Kancelaria Notarialna w Katowicach przy Alei Walentego Roździeńskiego nr 1A; uchylono: §5 ze znaczkiem 1; §13 ze znaczkiem 1; §30 ust.1 pkt.16; §30 ust.1 pkt.17; §30 ust.1 pkt.18; §34 ust.1 pkt.5 statutu;


Organ nadzoru
:

Wpisano ZAWISZOWSKA Beata Irena oraz JAKUBOWSKI Tomasz Damian