Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Ogłoszenie 3/2020

Zarząd Elgór+Hansen S.A., zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2020 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72:
72 – Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. Akt Notarialny z dnia 28.04.2020r. Rep. A nr 1896/2020, Notariusz Marcin Gregorczyk z Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 1a dodanie w §6 ust.103 oraz ust.104.
Ogłoszenie niniejszej treści ukazało się w dniu 1 lipca 2020 r. w MSiG nr 126/2020 pod poz. 366121.

Ogłoszenie 2/2020

Zarząd Elgór+Hansen S.A., zawiadamia, że w dniu 8 maja 2020r. dokonano wpisów do rejestru KRS nr 68-71

68 – Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
69 – Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. data złożenia 08.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
70 – Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. data złożenia 08.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
71 – Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. data złożenia 08.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Ogłoszenie niniejszej treści ukazało się w dniu 19 maja 2020 r. w MSiG nr 96/2020 pod poz. 241434-241437.


Ogłoszenie 1/2020

Zarząd Elgór+Hansen S.A., zawiadamia, że w dniu 5 lutego 2020r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67

67 – Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1.: 17.01.2020R. REP.A nr 214/2020, Notariusz Marcin Gregorczyk, Kancelaria Notarialna w Katowicach przy Alei Walentego Roździeńskiego nr 1A; uchylono: §5 ze znaczkiem 1; §13 ze znaczkiem 1; §30 ust.1 pkt.16; §30 ust.1 pkt.17; §30 ust.1 pkt.18; §34 ust.1 pkt.5 statutu; Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ZAWISZOWSKA 2. BEATA IRENA 3. 69030802862 2 1. JAKUBOWSKI 2. TOMASZ DAMIAN 3. 64081300970.
Ogłoszenie niniejszej treści ukazało się w dniu 12 lutego 2020 r. w MSiG nr 29/2020 pod poz. 65336.Informacje o statucie
:

17.01.2020R. REP.A nr 214/2020, Notariusz Marcin Gregorczyk, Kancelaria Notarialna w Katowicach przy Alei Walentego Roździeńskiego nr 1A; uchylono: §5 ze znaczkiem 1; §13 ze znaczkiem 1; §30 ust.1 pkt.16; §30 ust.1 pkt.17; §30 ust.1 pkt.18; §34 ust.1 pkt.5 statutu;


Organ nadzoru
:

Wpisano ZAWISZOWSKA Beata Irena oraz JAKUBOWSKI Tomasz Damian