Oferta

Aparatura rozdziału energii na napięcie średnie

1. Ognioszczelne pola rozdzielcze na napięcie do 10kV (do pobrania .pdf)

2. Ognioszczelne zespoły kompaktowe do 6,6kV (do pobrania .pdf) 

Oferta w tym zakresie obejmuje: pola rozdzielcze oraz zespoły kompaktowe do 10kV przystosowane do pracy w sieciach z izolowanym punktem neutralnym. Proponowane pola rozdzielcze posiadają różne wykonania: autonomiczne, zasilające, zasilająco odpływowe, odpływowe ( w tym liniowe, transformatorowe i silnikowe) oraz sprzęgłowe, co umożliwia budowę rozdzielnic od jednopolowej do złożonych układów W ofercie firmy znajdują się także dwuodpływowe zespoły kompaktowe, które można stosować poza pomieszczeniami zamkniętymi ruchu elektrycznego. Istotną cechą charakterystyczną jest możliwość jednoczesnego ich zasilania z dwóch niezależnych źródeł. Układ taki daje użytkownikowi, w sytuacjach awaryjnych, możliwość szybkiego przełączania pomiędzy dostępnymi źródłami zasilania, oraz w razie potrzeby pozwala na sprzężenie ze sobą odcinków sieci zasilanych z tych źródeł.