Oferta

Generalne wykonawstwo i integracja projektow

Oferta w tym zakresie zawiera: działania w tematach projektowych w obszarze robót elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki w roli integratora projektu / generalnego wykonawcy. Zakres obejmuje dobór podwykonawców, uzgodnienia
z urzędami, jednostkami administracji lokalnej, prowadzenie projektu. Na bazie projektów technicznych zapewniamy realizację projektu na obiekcie przemysłowym w zakresie: produkcji i kompletacji urządzeń oraz innych komponentów, ich dostawę, montaż, wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA, uruchomienie, przeprowadzenie rozruchu oraz szkolenie personelu.