Oferta

Korzyści z wdrożenia

Zgodnie z danymi prezentowanymi przez firmę IBM, wdrożenie narzędzi skutecznego wspomagania zarządzania zasobami technicznymi i infrastrukturą, opartymi na technologii IBM Maximo, pozwala na uzyskanie konkretnych korzyści w kilku obszarach:

I. Zarządzania maszynami, aparaturą i infrastrukturą:

 • 20% oszczędności czasu poprzez skrócenie działań serwisowych,

 • zmniejszenie kosztów robocizny do 50%,

 • spadek kosztów zużycia materiałów eksploatacyjnych do 10%

 • obniżenie kosztów napraw urządzeń dzięki wykorzystaniu umów gwarancyjnych - 30-53%

 • optymalizacja wykorzystania zasobów– zmniejszenie przestojów pracy sprzętu dzięki prewencyjnym przeglądom i naprawom - średnio o 18%

 • obniżenie wymaganego poziomu zapasów części zamiennych - do 30%,

 • spadek kosztów utrzymania zapasów - do 20%

 • skrócenie czasu potrzebnego na inwentaryzacje – średnio o 70%

II. Zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • wzrost wykorzystania efektywnego czasu pracy obsługi od 10-30%

 • większa dostępność personelu dzięki integracji wszystkich grafików pracy w centralnym systemie zarządzania zasobami

 • wprowadzenie standardów oceny efektywności pracy obsługi w oparciu o rachunek kosztów i przychodów

III. Inwestycji rzeczowych:

 • wsparcie oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, ograniczenie ryzyka nieuzasadnionych zakupów o 3-5%

 • monitorowanie procesów inwestycyjnych, wczesne ostrzeganie o zagrożeniach – do 20% budżetu

IV. Jakości świadczonych usług:

 • lepsza dostępność personelu oraz sprzętu

 • większa wydajność poprzez lepsze wykorzystanie zasobów oraz minimalizację strat związanych z przemieszczeniem zasobów

 • pełna świadomość kosztów funkcjonowania i utrzymania zasobów