Oferta

Montaż instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych

Oferta w tym zakresie obejmuje: kompleksowy montaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych, komputerowych na obiektach przemysłowych wraz
z przeprowadzeniem odbiorów. Instalacje wykonane mogą być na bazie dostarczonej dokumentacji lub dokumentacja zostaje wykonana w ramach realizacji prac przez projektantów dysponujących odpowiednimi uprawnieniami.