Oferta

Platforma dla szpitali

OFEROWANE KLUCZOWE WARTOŚCI DLA SZPITALA

1. SPRAWNOŚĆ PROCESÓW – utrzymywanie wysokiej dostępności aparatury medycznej oraz krytycznych zasobów technicznych szpitala

2. JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRACY – monitoring środowiska pracy i parametrów technicznych aparatury medycznej

3. EKONOMIKA BIZNESU – zarządzanie finansowe cyklem życia środków trwałych i/lub wyposażenia (w tym aparatury medycznej)

4. CIAGŁOŚĆ DZIAŁANIA – zarządzanie wiedzą techniczną w szpitalu

 

I. Paszportyzacja aparatury medycznej, zasobów technicznych i infrastruktury szpitala

 • Inwentaryzacja sprzętu, aparatury oraz innych zasobów technicznych na oddziałach szpitala z wykorzystaniem technologii: RFID, BarCode, QRCode 

 • Monitoring harmonogramów prac serwisowych (obligatoryjnych przeglądów) dla aparatury medycznej oraz urządzeń technicznych szpitala

 • Zarządzanie centralnym rejestrem paszportów urządzeń technicznych i aparatury medycznej

 • Zarządzanie centralną bazą informacji o pracownikach i ich kompetencjach/ uprawnieniach

II. Monitoring parametrów pracy urządzeń technicznych i aparatury medycznej

 • Kontrola parametrów pracy urządzeń medycznych, automatyzacja tworzenia zleceń pracy, wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami

 • Zarządzanie rozproszonymi/mobilnymi zasobami technicznymi szpitala

 • Śledzenie przemieszczania się aparatury medycznej, wizualizacja obiektów na mapach (GIS) i/lub podkładach geodezyjnych

 • Koordynacja pracy zespołów serwisowych

III. Inteligentny Serwis Desk dla zasobów IT szpitala

 • Zarządzanie incydentem, identyfikacja potencjalnych problemów na podstawie analizy incydentów

 • Zarządzanie usługą, automatyzacja generowania zleceń prac, komunikacja z dostawcami zewnętrznymi

 • Zarządzanie zmianą (change management) i wydaniami (realise management)

 • Zarządzanie konfiguracją oraz uprawnieniami (user right management)

IV. Wsparcie logistyki szpitala

 • Wielowymiarowa predykcja zapotrzebowania na części zamienne i/lub materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

 • Monitoring stanu zapasów części zamiennych, wczesne ostrzeganie o potencjalnych zagrożeniach

 • Automatyzacja komunikacji z dostawcami zewnętrznymi

 • Rozliczanie dostawców usług według SLA, ocena efektywności procesów współpracy z dostawcami

V. Zarzadzanie wiedzą i dokumentacją techniczną w szpitalu

 • Automatyzacja tworzenia szpitalnej bazy wiedzy na podstawie rozwiązywanych problemów technicznych

 • Tworzenie repozytoriów kluczowych dokumentów oraz eksperckich baz wiedzy rozwiązywanych przypadków

 • Aktualizacja dokumentacji technicznej