Oferta

Platforma IBM Maximo

IBM Maximo to unikalny, zaawansowany technologicznie system informatyczny specjalnie dla przedsiębiorstw i innych podmiotów (np. jednostek publicznych) dysponujących duża ilością procesów informatycznych oraz zasobów trwałych (komputerów, maszyn, urządzeń, środków transportu, linii technologicznych i produkcyjnych, budynków, instalacji itp.) Jest to bezpieczne rozwiązanie informatyczne oparte na standardach otwartej platformy, pozwalające skutecznie zarządzać majątkiem organizacji. Z technologicznego punktu widzenia stanowi połączenie rozwiązań IBM Maximo, oraz IBM/Cognos/TM1.

Dzięki takiemu podejściu, dyrektorzy i menedżerowie wraz z podległymi służbami otrzymują narzędzie wspierające procesy podejmowana decyzji w obszarach:

 • zarządzania kosztami w tym obsługą zasobowego rachunku kosztów,

 • zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, w tym zasobami i infrastrukturą administracyjną,

 • zarządzania obiektami technicznymi,

 • zarządzania walidacją dokumentacji technicznej i techniczno-ruchowej,

 • zarządzanie walidacją paszportów technicznych urządzeń, jak i obiektów infrastrukturalnych,

 • obsługi zgłoszeń awarii urządzeń oraz środków administracyjnych,

 • zarządzania obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną,

 • monitowania terminów wykonania obowiązkowych przeglądów, kalibracji, wymiany części zamiennych, legalizacji urządzeń technicznych itp.,

 • zarządzania grafikami pracy personelu,

 • zarządzanie harmonogramami dostępności maszyn i urządzeń IT,

 • statystyki napraw, awarii i uszkodzeń,

 • zaawansowanego raportowania zarządczego dostarczającego interaktywne raporty

IBM Maximo wspiera procesy zarządcze będące podstawą wdrażania rozwiązań nowoczesnych usług związanych z zarządzaniem majątkiem. Stanowi także back-office dla rozwiązań:

 • monitoringu zadanych parametrów pracy maszyn i urządzeń IT (np. temperatura, czas, ciśnienie, napięcie),

 • monitoringu parametrów pracy czujek dymu, czadu, gazu, ruchu, zalania itp.,

 • monitoringu rozmieszczenia i lokalizacji poszczególnych składników majątku,

 • integracji z systemami przywoławczymi, alarmowymi, telefonią komórkową

Dodatkowo IBM Maximo wspomaga działania wynikające z konieczności uzyskania przez organizację odpowiedniego certyfikatu (najczęściej w dziedzinie jakości, bezpieczeństwa lub środowiska) lub dopuszczenia do użytkowania. Rozwiązania w tym zakresie wykorzystywane z IBM Maximo pozwalają na porządkowanie, dokumentowanie, jak również właściwe prowadzenie wszystkich prac, ściśle według zasad i wytycznych wynikających z odpowiednich norm, m.in.:

 • zarządzanie jakością według ISO/DIS 9001: 2000, GMP,

 • zarządzanie środowiskiem według ISO 14000,

 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy według OHSAS 18001, PN-N-18001, SCC, ISRS.

IBM Control Desk jest systemem, który może być uruchamiany na różnych platformach serwera baz danych i obsługiwać dowolną liczbę użytkowników. Zapewnia obsługę wielu użytkowników poprzez system uprawnień i umożliwia im dostęp do informacji zawartych we wspólnych bazach danych SQL. System jest obsługiwany przez relacyjne bazy danych SQL (Oracle, DB2 lub MSSQL), co pozwala wielu użytkownikom na równoczesny dostęp do informacji w systemie.

Odpowiednia standaryzacja umożliwia współdziałanie bazy danych systemu IBM Control Desk z innymi systemami informatycznymi zapewniając:

 • pełne zintegrowanie bazy danych z innymi systemami przedsiębiorstwa, w tym systemami klasy ERP,

 • dwukierunkową, bezpieczną wymiana danych między systemami,

 • możliwość tworzenia wielopoziomowych struktur dostępu do danych w systemie.

Podsumowując: System IBM Maximo stanowi nowoczesne środowisko budowy zaawansowanych rozwiązań informacyjnych wspierających procesy decyzyjne w zarządzaniu zasobami technicznymi oraz zasobami IT nowoczesnej organizacji. IBM Maximo posiada pełny zestaw zintegrowanych funkcji, dzięki czemu adresuje wszystkie kluczowe elementy związane z zarządzaniem zasobami i usługami - od zarządzania: incydentami, problemami do katalogu usług i paszportyzacji zasobów technicznych.