Oferta

Przeprowadzanie procesu certyfikacji

Prowadzenie procedur atestacyjnych wraz z uzyskiwaniem opinii stacji badawczych na zgodność wyrobów z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskie oraz polskimi wymaganiami prawnymi.