Oferta

Stacje transformatorowe

Do zastosowania: w podziemnych pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego oraz stacje transformatorowe kontenerowe  do wykorzystania w przemysłowych instalacjach stałych, na placach budowy, na maszynach ruchomych

Stacje transformatorowe o przekładni 6kV/ 1kV lub 0,5kV (do 6,6kV/ do 1,2kV lub do 0,66kV) (do pobrania .pdf)