Oferta

System EAM/CMMS

Uniwersalne rozwiązanie EAM/CMMS jakie oferuje nasza firma w zakresie, oparte są o platformę IBM Maximo, która pozwala efektywnie i sprawnie zarządzać zasobami oraz dodatkowo posiada funkcje inwentaryzacji, analizy finansowej, zarządzania utrzymaniem ruchu i umowami. System w postaci jednego, przyjaznego interfejsu bazuje na przeglądarce stron internetowych i umożliwia automatyczne śledzenie całego cyklu życia zasobów, a także efektywne zarządzanie informacjami dotyczącymi tych zasobów. Pozwala to między innymi na ograniczenie ryzyka związanego z naruszeniem umów licencyjnych i przepisów prawa, a także zwiększa kontrolę kosztów i wpływ zasobów na sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Oferowane systemy to przede wszystkim:

 • Obszerne informacje o zasobach informatycznych (i każdych innych)

 • Tworzenie dynamicznych, konfigurowalnych przepływów pracy (workflow) dzięki wbudowanemu systemowi automatyzacji procesów

 • Automatyczne wysyłanie alertów o incydentach i problemach (wszechstronny mechanizm powiadamiania)

 • Łatwa integracja z najważniejszymi systemami kadrowymi i finansowymi.

Ponieważ platforma IBM Maximo swoim działaniem obejmuje wiele gałęzi działania przedsiębiorstwa w ramach jednej spójnej platformy, pracownicy odpowiedzialni za obsługę zgłoszeń serwisowych mają bezpośredni dostęp do danych o zasobach. To z kolei, przyczynia się do znacznie szybszej reakcji i realizacji zgłoszenia.

Do korzyści wynikających z zastosowania systemu należą między innymi:

 • Bardziej szczegółowa kontrola i ograniczenie kosztów (zakupu, utrzymania, licencjonowania)

 • Dokładne prognozy potrzeb odnośnie infrastruktury informatycznej.

 • Unikanie doraźnych zakupów sprzętu i oprogramowania

 • Skuteczne negocjowanie rabatów w przypadku dużych zakupów

 • Zachowanie zgodności z przepisami i postanowieniami umów (np.: licencje, umowy leasingu sprzętu).

 • Scentralizowane przechowywanie umów licencyjnych

 • Ujednolicone nazewnictwo poszczególnego oprogramowania

 • Kontrolowanie faktycznego wykorzystania oprogramowania w porównaniu z dozwolonym na mocy licencji.

System można łatwo i szybko dostosować do wykorzystywanego w przedsiębiorstwie środowiska i mieć 100% gwarancję osiągnięcia najwyższej jakości oferowanych usług, co pozwoli osiągnąć wyznaczone cele biznesowe.