Oferta

Systemy sterowania i automatyzacji

Oferta w zakresie: wykonania systemów sterowania i automatyzacji obejmuje wykonanie projektu technicznego, dobór i dostawę jednostek sprzętowych AKPiA, przygotowanie rozwiązań programowych
i wdrożenie na obiekcie „pod klucz”. Systemy wykonywane są w oparciu
o standardowe rozwiązania typu PLC, DCS, jak również rozwiązania dedykowane, oparte o projektowane systemy embedded. Proponowane rozwiązania znajdują zastosowanie na potrzeby sterowania różnych obiektów przemysłowych jak np. linie produkcyjne, maszyny ruchome, obiekty przeładunkowe, urządzenia transportowe. Oferta obejmuje również centralne systemy nadzoru i zarządzana nad procesem przemysłowym. Rozwiązania te posiadają otwartą architekturę przystosowaną do współpracy z systemami klasy ERP, MES.

Systemy nadzoru, sterowania, automatyzacji i wizualizacji (do pobrania .pdf)