Oferta

Usługi dodatkowe: Konstruktorskie badania EMC

Posiadany własne laboratorium EMC oferując możliwość wykonania badań konstruktorskich w zakresie:
- badanie odporności na serie impulsów szybkozmiennych (BURST)

- badanie odporności na udary dużej energii (SURGE)
- badanie odporności na stany przejściowe napięcia zasilającego (wahnięcia, zapady, krótkie przerwania)
Pozostałe badania produktów
- badania wytrzymałości elektrycznej izolacji
- badania rezystancji izolacji
- badania i testy funkcjonalne
- konstruktorskie badania klimatyczne