Realizacje

Wykonanie i dostawa rozdzielnic zasilania przenośnych stanowisk pomp typu RPG 25 – 8szt. i RPG 56 – 2 szt.

wróć

Klient:

PGE KWB Turów S.A.

Data:

2016

Kraj:

Polska
następna realizacja →

Wykonanie i dostawa rozdzielnic typu RPG 25 i RPG 56, zastosowanych jako zespoły łączeniowe pomp.

dzielnic typu RPG 25 i RPG 56, zastosowanych jako zespoły łączeniowe pomp. 

Referencje

Zadanie zostało wykonane należycie w terminie zgodnym z zawartą umową. 

PGE KWB Turów S.A.

czytaj całość