Realizacje

Wykonanie i dostawa stacji transformatorowej typu EH-n33-400/6,0/0,5/3/03.23

wróć

Klient:

Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” Sp. z o.o. w Niwnicach

Data:

2017

Kraj:

Polska
następna realizacja →

Wykonanie i dostawa stacji transformatorowej typu  EH-n33-400/6,0/0,5/3/03.23, przewidzianej jako zasilanie wentylatora.