Modernizacja pras dla Kampol Fruit

 • Pełna automatyzacja procesu produkcyjnego
 • Minimalizacja przestojów produkcyjnych
 • Zdalne zarządzanie produkcją soku
 • O sumie aktywów ponad 43 mln euro
 • Poprawa jakości i skrócenie czasu pracy

Modernizacja pras
dla Kampol Fruit

Na zlecenie ZAMET Budowa Maszyn

W 2021 roku na zlecenie głównego wykonawcy – firmy ZAMET Budowa Maszyn zmodernizowaliśmy i uruchomiliśmy w sumie osiem pras do tłoczenia soku. Część maszyn przeszła generalny remont, część została wyprodukowana od podstaw.

Zakres prac

 • Projekt dokumentacji dla obwodów siłowych oraz obwodów sterowania
 • Opracowanie programu sterownika programowalnego PLC umożliwiającego. sterowanie prasy przy pomocy komputera PC.
 • Opracowanie aplikacji wizualizacji panelu HMI.
 • Opracowanie systemu SCADA (EH-SmartView) umożliwiającego sterowanie prasami z komputera PC.
 • Wykonanie rozdzielnic elektrycznych oraz pulpitów sterowniczych
 • Wykonie montażu aparatury elektrycznej oraz okablowanie pras.
 • Uruchomienie pras u klienta (2 szt. Milejów 4 szt. Ryki).

Krótki opis działania prasy

Prasa tłoczenia soków zbudowana jest z walcowatego zbiornika do którego dostarczana jest miazga (rozdrobnione owoce). Zbiornik wyposażony jest w tłok, którego praca możliwa jest dzięki siłownikowi hydraulicznemu. Pod wpływem ciśnienia oleju działającego na siłownik tłok porusza się powodując miażdżenie miazgi owocowej. Z miażdżonej miazgi wypływa sok. W celu optymalizacji procesu możliwe są różne ustawienia jego parametrów (ciśnienia tłoczenia, czasu tłoczenia, itp.) Dzięki współpracy sterownika PLC z komputerem PC oraz dedykowanym oprogramowaniem możliwe jest praca z zapisanymi recepturami.

Firma ZAMET Budowa Maszyn odpowiadała za modernizację pras w zakresie mechanicznym natomiast Elgór + Hansen S.A. wyposażył prasy w czujniki i okablowanie, stanowiące połączenie ze sterownikiem – sercem i mózgiem maszyny.

Aby zapewnić przyjazną komunikację między użytkownikiem i prasą oraz prasą i maszynami towarzyszącymi, każdą z pras wyposażyliśmy w interfejsy wymiany danych, oraz monitory wizyjne usytuowane w pulpicie sterowniczym i na stanowisku komputerowym zlokalizowanym w sterowni wydziału pras.

EH-SmartView zarządza całym procesem

Nowe i mocno różnorodne wyzwania techniczne rozkręcają inżynierskie i ciekawe świata umysły naszego zespołu.

Dzięki systemowi
EH-SmartView

Poznaj EH-SmartView
 • Zminimalizujesz straty surowca
 • Zlokalizujesz ukryte awarie
 • Zwiększysz wydajność procesów produkcyjnych
 • Wyeliminujesz przestoje linii produkcyjne
 • Otrzymasz dedykowany raport z przebiegu procesu wytwórczego
 • Masz zdalną kontrolę nad całością przebiegu produkcji

Zasilanie i zarządzanie energią w inteligentnym wydaniu

Tworzymy nowoczesne systemy elektryki i sterowania, zwiększające bezpieczeństwo i efektywność oraz zapewniające ciągłość pracy procesów produkcyjnych.