Zwiększamy efektywność
energetyczną w przemyśle

Przeprowadzimy Cię przez wszystkie
etapy procesu

Wykonamy badania, audyty
i przygotujemy dokumentację

Doradzimy optymalne
i energooszczędne rozwiązania

Energooszczędność, najlepszą drogą do mniejszych kosztów.

Wykorzystujemy swój potencjał rozszerzając zakres działalności w energetyce i dostarczając najlepsze rozwiązania wspierające efektywność energetyczną,
które zwiększą konkurencyjność naszych partnerów.

Energooszczędne urządzenia

Wymiana starych maszyn i urządzeń na rozwiązania energooszczędne.

Optymalizacja pracy

Zmiana trybu pracy maszyn na czas w którym ich praca będzie kosztowała możliwie najmniej.

Lepsze warunki dostawy energii

Weryfikacja umowy z aktualnym dostawcą energii
i zmiana jej warunków na korzystniejsze dla danego podmiotu.

Eliminacja strat

Oszczędność kosztów dzięki identyfikacji i eliminacji źródeł generujących straty energii.

Duży zakład produkcyjny

to nie zawsze duże koszty zużycia energii

Spełnij obowiązek prawny
i korzystaj z oszczędności

Audyt energetyczny jest wymagany dla dużych przedsiębiorstw

  • Zatrudniających powyżej 250 osób
  • Z obrotem rocznym powyżej 50 mln
  • O sumie aktywów ponad 43 mln euro

Uzyskaj dofinansowanie
na zmniejszenie zużycia energii

Audyt efektywności energetycznej jest wymaganym załącznikiem do większości wniosków o dofinansowanie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną.

Najpopularniejsze dostępne rozwiązania to refinansowania inwestycji z wykorzystaniem białych certyfikatów.

Kompleksowe
wsparcie w poprawie
efektywności energetycznej

Monitoring i pomiary

Proponujemy system monitoringu mediów, który dzięki odpowiedniemu opomiarowaniu, gromadzeniu danych oraz ciągłej analizie danych umożliwi klientowi stałą kontrolę efektywności energetycznej w zakładzie. W ramach monitoringu oferujemy usługę pomiarów elektrycznych, termowizyjnych, środowiskowych itp.

Realizacja Inwestycji

Po przeprowadzonym audycie przygotujemy koncepcję projektową wdrożenia inwestycji, których realizacja będzie najlepsza pod względem technicznym z uwzględnieniem maksymalnej
efektywności energetycznej.

Finansowanie Inwestycji

Usługa finansowania inwestycji energooszczędnych
za pomocą odpowiednich form finansowania np.:

  • EPC (Energy Performance Contract)
    Finansowanie inwestycji energooszczędnych krótkoterminowe,
  • ESCO (Energy Saving Company)
    Finansowanie inwestycji energooszczędnych długoterminowe.

Białe Certyfikaty

Białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, wydawane są przez Prezesa URE jako potwierdzenie
tzw. efektu energetycznego (oszczędności energii)
uzyskanego w wyniku realizacji przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej.

Przykładem takich działań może być w szczególności modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji, usprawnianie procesów oraz wprowadzanie nowych technologii: wszystko po to, aby w produkcji
i procesie dostarczania usług zużywać mniej energii oraz surowców służących do jej wytwarzania.

Strategia zeroemisyjności

Pojęcie zeroemisyjności jest ściśle powiązane z definicją śladu węglowego. Ślad węglowy organizacji to całkowita ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych bezpośrednio lub pośrednio
w wyniku jej działalności.

Przejrzysta inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych pozwoli organizacji określić jej indywidualny wpływ na klimat.
Ślad węglowy jest zwykle mierzony w ujęciu rocznym i uwzględnia emisje gazów cieplarnianych generowanych w wyniku działalności całej organizacji.

Potrzebujesz wsparcia
w zakresie efektywności energetycznej?

Wspieramy klientów w każdej fazie rozwoju projektu: od doradztwa, przez wdrożenie odpowiednich działań, przeprowadzenie przez proces audytu, pozyskanie dofinansowania, czy wdrożenie energooszczędnych rozwiązań.

Mirosław Borszcz

Z-ca dyrektora ds. Rynku Elektroenergetyki i Przemysłu

miroslaw.borszcz@elgorhansen.com +48 607 723 113