Automatyzujemy obiekty przemysłowe

 • Analizujemy wymagania i tworzymy projekty techniczne
 • Dobieramy i dostarczamy sprzęt
 • Przygotowujemy dedykowane oprogramowanie
 • Wdrażamy systemy na obiekcie pod klucz
Poznaj nasze produkty

Wydobywamy inteligencję
z maszyn

Ciągłość produkcji

Unikanie przestojów produkcyjnych dzięki systemowi zdalego monitoringu pracy

Bezpieczeństwo pracy

Gwarancja bezpieczeństwa pracy dzięki możliwości wykrywania awarii

Optymalizacja kosztów

Optymalizacja procesu produkcyjnego i neutralizacja kosztów

Wygoda użycia

Zdalne zarządzanie procesem z poziomu różnych urządzeń również mobilnych

Od prostych systemów wizualizacji,po zaawansowane
systemy sterowania maszynami

Jesteśmy w stanie zrealizować kompleksowe systemy sterowania,
które zoptymalizują pracę całego zakładu produkcyjnego.

Systemy sterowania i automatyzacji

Wykonanie projektu technicznego, dobór i dostawę jednostek sprzętowych AKPiA, przygotowanie rozwiązań programowych w oparciu o PLC, DCS, embedded i wdrożenie na obiekcie „pod klucz”.

Systemy wizualizacji i nadzoru

Wizualizacja parametrów pracy procesu produkcyjnego oraz zainstalowanych na obiekcie urządzeń.

 • Parametryzacja procesu
 • Lokalizacja zdarzeń alarmowych
 • Przeglądanie historii pracy instalacji
  przemysłowej

Proponowane rozwiązania programowe oparte są o ogólnoświatowe rozwiązania SCADA lub rozwiązania dedykowane, tworzone pod indywidualne potrzeby klienta.

Systemy zarządzania procesami produkcyjnymi

Automatyzacja procesów decyzyjnych w zarządzaniu serwisem oraz infrastrukturą zakładu, doskonalenie sprawności i wydajności procesów serwisowych, zabezpieczenia oraz doskonalenie ciągłości działań dla kluczowych procesów biznesowych w obszarze zarządzania infrastrukturą techniczną organizacji oraz serwisem.

Systemy dedykowane dla górnictwa

EH-SmartMine

Został stworzony z myślą o zapewnieniu użytkownikom uniwersalnego narzędzia, które pozwala na integrację i scentralizowanie monitorowanych urządzeń w jednym spójnym systemie.

Główne zalety

 • Gromadzenie danych z różnych systemów
 • Zarządzania całością procesów z jednego miejsca
 • Niezależność od konkretnych urządzeń fizycznych
 • Unifikacja danych potrzebnych do przetwarzania i analizy
 • Szybki i łatwy dostęp do wszystkich informacji

EH-SmartMine umożliwia również współpracę z zewnętrznymi narzędziami analitycznymi w chmurze oraz zapewnia dostęp do Dokumentacji Technicznych urządzeń w dowolnym miejscu, w tym na urządzeniach mobilnych. System ten daje klientowi możliwość pełnej konfigurowalności, utrzymania i rozbudowy zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

EH-HeadControl3D

Automatyczne uruchamianie skrawu w kombajnach chodnikowych oraz generowania trajektorii ruchu organu na podstawie wybranego profilu urabiania i przekazywania punktów tej trajektorii do sterownika PLC,

Główne zalety

 • Umożliwia operatorowi wybór profilu skrawu oraz jego modyfikację
 • Sterownik PLC analizując punkty trajektorii steruje ramieniem kombajnu i wykonuje skraw automatyczny
 • Aplikacja prezentuje w czasie rzeczywistym kombajn w trójwymiarowym widoku

EH-MKSK

Koncentrator stacji kompaktowej typu EH-P/05/22.01 służy do rejestrowania i wizualizacji danych udostępnianych przez podłączone do koncentratora podzespoły elektryczne. Odczyty pracy podłączonych modułów dokonywane są poprzez szeregowe interfejsy cyfrowe.

Pozostałe systemy wizualizacji

EH-SmartView

EH-SmartView jest kompleksowym rozwiązaniem, które zintegrowane w jednym systemie umożliwia efektywne zarządzanie procesami przemysłowymi w różnych sektorach, zapewniając pełną widoczność i kontrolę nad danymi z różnych źródeł.

Główne zalety

 • Elastyczność pozwalająca na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klienta
 • Efektywne monitorowanie i optymalizacja działań przedsiębiorstwa
 • Możliwość implementacji w szeroko rozumianym przemyśle
 • Zebranie danych z wielu obecnie odseparowanych od siebie systemów
 • Umożliwia zarządzanie całością procesów z jednego miejsca

EH-SmartView jest kompleksowym rozwiązaniem, które zintegrowane w jednym systemie umożliwia efektywne zarządzanie procesami przemysłowymi w różnych sektorach, zapewniając pełną widoczność i kontrolę nad danymi z różnych źródeł. Jego elastyczność pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klienta, umożliwiając efektywne monitorowanie i optymalizację działania przedsiębiorstwa w szeroko rozumianym przemyśle.

Oprogramowanie to ma na celu zebranie danych z wielu obecnie odseparowanych od siebie systemów w jedną całość i umożliwić zarządzanie całością procesów z jednego miejsca. Dzięki temu, Użytkownik otrzymuje niezależność od zastosowanych urządzeń fizycznych, unifikację danych potrzebnych do przetwarzania i analizy, a także szybki i łatwy dostęp do wszystkich danych. System umożliwia również współpracę z zewnętrznymi chmurowymi narzędziami analitycznymi i dostęp do Dokumentacji Technicznych urządzeń w każdym miejscu, w tym na urządzeniach mobilnych.

Niniejszy system zapewnia klientowi możliwość pełnej konfigurowalności systemu, jego utrzymania oraz rozbudowy zgodnie ze swoimi potrzebami.
EH- SmartView jest środowiskiem łączącym w swojej funkcjonalności systemy klasy SCADA, HMI, MES. Służy wspomaganiu zarządzania procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie, utrzymaniu ruchu maszyn, prezentacji danych czy zdalnemu sterowaniu procesami przemysłowymi. Dane z fizycznych urządzeń różnych systemów są zbieranie, przetwarzane, archiwizowane oraz prezentowane na stanowiskach komputerowych czy dedykowanych urządzeniach wizualizacyjnych z przeglądarką WWW, pozwalając w ten sposób m.in. na monitorowanie awarii, przestojów, planowanie przeglądów czy serwisów maszyn.

Systemy zarządzania energią EH- SmartView Energy

Służy do analizy rozpływu energii. Jest dedykowanym systemem do rozliczania mediów energetycznych.

Główne zalety

 • Elastyczność pozwalająca na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klienta
 • Zebranie danych z wielu obecnie odseparowanych od siebie systemów
 • Możliwość implementacji w szeroko rozumianym przemyśle

EH- SmartView Energy to system do analizy rozpływu energii. Jest dedykowanym systemem do rozliczania mediów energetycznych. Odczytów dokonuje się na podstawie mierników zużycia energii elektrycznej, ciepła, gazu lub innych parametrów które można oczujnikować. System oparty o serwer WWW. Dane mogą być odczytane bez potrzeby instalacji dodatkowych programów. System tworzy automatycznie raporty które umożliwiają w przystępny sposób interpretację wyników.

Potrzebujesz systemu wizualizacji szytego na miarę Twoich potrzeb?

Wspieramy klientów w każdej fazie inwestycji: od etapu projektowania, budowy, dokumentowania oraz w trakcie eksploatacji, zarówno w kraju jak i za granicą.

Karol Opielka

Dyrektor ds. Rozwoju

karol.opielka@elgorhansen.com +48 607 988 066