Modernizacja walcarki wzdłużnej DBFR4 dla Kuźni Jawor S.A

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obsługi maszyny
 • Możliwość pracy w pełni zrobotyzowanym gnieździe roboczym

Modernizacja walcarki wzdłużnej

DBFR4 dla Kuźni Jawor S.A

Zakończyliśmy prace związane z modernizacją kolejnej w naszym portfolio projektów – maszyny kuzienniczej – a konkretnie walcarki wzdłużnej DBFR4. Modernizację wykonaliśmy na zlecenie Kuźni Jawor S.A. i jest to zaledwie jeden z etapów zakontraktowanych prac.

Zakres prac

 • Wyposażenie walcarki w automatyczny układ smarowania smarem stałym.
 • Instalacja nowego układu sterowania pneumatycznego.
 • Opracowanie nowego napędu elektrycznego zasilanego z przemiennika częstotliwości.
 • Wyposażenie maszyny nowy zestaw osłon bezpieczeństwa wraz z optyczną kurtyną bezpieczeństwa.
 • Wdrożenie nowego cyfrowego układu automatyki sterowania opartego na programowalnym sterowniku przemysłowym.
 • Wykonanie cyfrowego układu pomiaru odległości walcy.
 • Wyposażenie w komplet czujników kontrolujących m.in.: temperaturę łożyskowania wałów głównych, poziomu smaru stałego, kontroli pełnego cyklu smarowania, ciśnienia powietrza, otwarcia osłon stałych, położenia wału głównego, odległości pomiędzy walcami roboczymi.
 • Zastosowanie nowego pulpitu sterowniczego wyposażonego w przemysłowy panel wizualizacji HMI.
 • Instalacja cyfrowego interfejsu do współpracy z zautomatyzowanym gniazdem roboczym.

Charakterystyka przeprowadzonych prac modernizacji walcarki

Zarówno wykonanie projektu technicznego w zakresie elektrycznym, jak i produkcja całego wyposażenia elektrycznego dla przedmiotowej walcarki, wykonane były w ELgór + Hansen S.A.

Prace montażowe zostały przeprowadzone na terenie ZBM ZAMET, gdzie poddano walcarkę procesowi kapitalnego remontu i modernizacji w zakresie mechanicznym.

Walcarka to nasza kolejna zmodernizowana maszyna dla przemysłu kuzienniczego – oprócz wykonanych modernizacji pras 350T i 2500T przeprowadzonych w roku 2021, która potwierdza nasze kompetencje i możliwości, w zakresie wykonywania wszelkiego rodzaju prac związanych z nowoczesnym zasilaniem i automatyką sterowania przemysłowych maszyn i urządzeń, z dostosowaniem ich do aktualnych i wysokich wymagań klienta.

Przeprowadzony odbiór techniczny – po wykonanej modernizacji – potwierdzony stosownym programem prób i testów, potwierdził poprawność działania i funkcjonalności walcarki po wykonanej modernizacji. Kolejne testy przeprowadzone będą już w Kuźni Jawor S.A. – podczas rzeczywistego procesu walcowania.