Kontroler Jakości

Data dodania: 18.04.2024

Miejsce pracy: Chorzów

Zakres działań:

 • kontrola dostaw podzespołów od dostawców zewnętrznych: elektrycznych i mechanicznych
 • kontrola końcowa podzespołów elektrycznych i elektronicznych
 • kontrola końcowa urządzeń
 • sporadyczne wyjazdy do dostawców w celu przeprowadzenia kontroli na ich terenie

Wymagania

 • wykształcenie minimum średnie techniczne kierunkowe (elektrotechnika i pokrewne)
 • umiejętność czytania schematu elektrycznego oraz podstaw rysunku mechanicznego
 • umiejętność posługiwania się podstawowym elektrycznym sprzętem pomiarowym
 • uprawnienia SEP, obsługa suwnicy i wózka widłowego będą dodatkowym atutem
 • podstawowa znajomość norm ISO
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel)
 • dokładność i sumienność w pracy
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie stałe + część ruchoma
 • udział w dedykowanych szkoleniach technicznych
 • system kafeteryjny (w tym karta MultiSport oraz pakiet medyczny)
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników
 • ubezpieczenie grupowe
 • pracę w silnej grupie kapitałowej o ugruntowanej pozycji na rynku

Wyślij dokumenty aplikacyjne
(CV, list motywacyjny) na adres rekrutacja@elgorhansen.com podając w temacie korespondencji nazwę stanowiska.

Wyślij aplikacje

Wyślij dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) na adres rekrutacja@elgorhansen.com podając w temacie korespondencji nazwę stanowiska.

Prosimy o dopisanie do przesyłanych aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elgór + Hansen S.A., z siedzibą w Chorzowie, ul. Opolska 19 w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych prosimy także o dołączenie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elgór + Hansen S.A., z siedzibą w Chorzowie, ul. Opolska 19 w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna – dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elgór+Hansen Spółka Akcyjna, z siedzibą w Chorzowie, ul. Opolska 19, nr KRS: 0000061042, Regon: 271178334, NIP: 6460325617. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pani/Pana dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w związku z wymaganym czasem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do momentu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 3 lata.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres rekrutacja@elgorhansen.com . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.