Programista Aplikacji Webowych

Data dodania: 02.05.2024

Miejsce pracy: Chorzów

Twój zakres obowiązków

 • utrzymanie i rozwój projektu napisanego w .NET Core 2.1, 3.1, 6 i 8
 • rozwijanie aplikacji internetowej
 • wdrażanie nowych rozwiązań w oparciu o architekturę serwisów
 • testowanie wdrożonych rozwiązań
 • refaktoryzacja istniejących rozwiązań

Wymagania

 • min. 2 lata doświadczenia na stanowisku programisty
 • bardzo dobra znajomość ekosystemu .NET
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji internetowych
 • znajomość wzorców projektowych, zasad programowania obiektowego oraz zasad tworzenia REST API
 • dbałość o jakość i wysokie standardy (Clean Code, SOLID)
 • doświadczenie z RDBMS – PostgreSQL oraz ORM – EF Core
 • znajomość frameworka Angular
 • znajomość środowiska programistycznego Visual Studio
 • znajomość narzędzi kontroli wersji Git
 • dobra znajomość języka angielskiego

 

Mile widziane

 • znajomość TypeScript
 • podstawowa wiedza o systemach CQRS
 • umiejętność pracy z aplikacjami w środowisku rozproszonym

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w silnej grupie kapitałowej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • system kafeteryjny oraz pakiet medyczny
 • pracę w młodym zespole
 • poznanie nowoczesnych technologii branżowych
 • możliwość uczestniczenia w projektach zagranicznych
 • wyjazdy na szkolenia i warsztaty techniczne
 • dofinansowanie do studiów i nauki języków
 • uczestnictwo w programach rozwoju dzieci pracowników
 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie

Wyślij dokumenty aplikacyjne
(CV, list motywacyjny) na adres rekrutacja@elgorhansen.com podając w temacie korespondencji nazwę stanowiska.

Wyślij aplikacje

Wyślij dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) na adres rekrutacja@elgorhansen.com podając w temacie korespondencji nazwę stanowiska.

Prosimy o dopisanie do przesyłanych aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elgór + Hansen S.A., z siedzibą w Chorzowie, ul. Opolska 19 w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych prosimy także o dołączenie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elgór + Hansen S.A., z siedzibą w Chorzowie, ul. Opolska 19 w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna – dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elgór+Hansen Spółka Akcyjna, z siedzibą w Chorzowie, ul. Opolska 19, nr KRS: 0000061042, Regon: 271178334, NIP: 6460325617. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pani/Pana dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w związku z wymaganym czasem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do momentu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 3 lata.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres rekrutacja@elgorhansen.com . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.