Zakres działalności

Urządzenia elektryczne

Oferta spółki w tym zakresie obejmuje urządzenia elektryczne budowy normalnej oraz przeciwwybuchowej do zastosowania w przemyśle oraz w strefach zagrożonych wybuchem, zarówno do rozdziału energii elektrycznej jak i do zasilania i sterowania maszyn i urządzeń oraz pełnej wizualizacji, zdalnego nadzoru i archiwizacji procesów.

Przejdź do oferty

Osprzęt elektryczny i elektroniczny

W tym zakresie oferta spółki prezentuje: w szczególności programowalne układy sterowania, separatory, przekaźniki, styczniki, przetworniki pomiarów parametrów, zabezpieczenia, urządzenia przeznaczone do sterowania procesami do użytkowania w wyrobiskach zakładów górniczych oraz w tych częściach ich instalacji powierzchniowych, w których występuje zagrożenie wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Przejdź do oferty

Automatyka i Sterowanie

Oferta firmy obejmuje: szerokorozumiane systemy automatyzacji, kompleksowego sterowania obiektów przemysłowych, w tym wysokowydajnych kompleksów wydobywczych a także pełnej infrastruktury zakładów przemysłowych, w tym podziemnych zakładów górniczych oraz transmisję danych pozyskiwania parametrów, archiwizację i wizualizację lokalną i centralną. Prezentujemy w tym dziale także komponenty szeroko pojętej automatyzacji oraz systemy i komponenty systemów kontroli atmosfery kopalnianej.

Przejdź do oferty

Metanometria

Oferta obejmuje: w tym zakresie systemy metanometrii mobilnej w tym metanomierze kombajnowe, osobiste, systemy telemetryczne, urządzenia pomiarowe i czujniki do ciągłej kontroli i rejestracji parametrów atmosfery w zakresie zagrożeń metanowych i pożarowych.

Przejdź do oferty

Remonty urządzeń

Spółka prowadzi remonty oraz modernizacje urządzeń elektroenergetycznych zarówno dla przemysłu jak i do górnictwa podziemnego w strefach zagrożonych wybuchem. Wysoka jakość remontowanych i modernizowanych urządzeń dopasowana do potrzeb naszych Klientów pozwala na ich bezpieczne, długotrwałe użytkowanie. 

Przejdź do oferty

Serwis 24/365

Firma świadczy fachowy i w pełni dyspozycyjny (24 godziny / 365 dni w roku) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniając swoim kontrahentom niezawodne i długotrwałe działanie maszyn i urządzeń. Nasz wysoko wykwalifikowany personel, operujący gruntowną wiedzą w zakresie technologii i inżynierii, wykonuje prace serwisowe na wysokim poziomie, czego dowodem jest uznanie wśród naszych klientów.

Przejdź do oferty

Usługi

Oferta spółki obejmuje: prace projektowe w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji, tworzenia oprogramowania przemysłowego oraz przeprowadzenia procedur atestacyjnych a także uruchomienia obiektów przemysłowych w tym także w strefach zagrożonych wybuchem; oferujemy kompleksowość dostaw, nadzór przy montażu urządzeń na obiektach oraz szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi zakupionych urządzeń.

Przejdź do oferty

EMS produkcja, projektowanie

Kompleksowa oferta usług projektowania oraz kontraktowego montażu urządzeń elektronicznych bazującego na szerokim doświadczeniu i nowoczesnej w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej.

Przejdź do oferty