Zarząd

Henryk Jurczyk

Prezes Zarządu

Dariusz Macierzyński

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Tomasz Grzyśka

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju