Strona główna | Grupa Kopex
Elgór + Hansen

Oferta

Zakres działalności Elgór + Hansen S.A.:

 • produkcja aparatury elektrycznej dla górnictwa,
 • pełna obsługa inwestycji, w tym projektowanie, produkcja i remonty urządzeń będących w ofercie firmy,
 • opracowywanie dokumentacji technicznych urządzeń elektrycznych stosowanych w górnictwie
 • wykonawstwo dokumentacji zintegrowanych systemów zasilania i sterowania kompleksów wydobywczych,systemów klimatyzacji grupowej
 • całodobowy serwis urządzeń produkowanych przez Elgór + Hansen S. A.

Produkty firmy Elgór + Hansen S.A.
można podzielić na następujące grupy:

 • Aparatura elektryczna budowy przeciwwybuchowej oraz systemy klimatyzacji grupowej przeznaczone dla podziemnych zakładów górniczych:
  • urządzenia zasilające – stacje transformatorowe i zespoły transformatorowe,
  • urządzenia łączeniowe – wyłączniki stycznikowe, zestawy manewrowe na napięcie podwyższone i niskie,
  • urządzenia energoelektroniczne do zasilania i sterowania maszyn
   i urządzeń tj. rozruszniki tyrystorowe, przekształtniki częstotliwości,
  • skrzynie aparaturowe,
  • systemy sterowania, automatyzacji, wizualizacji, transmisji danych
   i archiwizacji pracy maszyn i urządzeń dla górnictwa,
  • automatyka zabezpieczeniowa do urządzeń zasilających i łączeniowych,
  • agregaty chłodnicze ze sprężarkami śrubowymi.
 • Usługi związane z produkcją aparatury elektrycznej budowy przeciwwybuchowej dla podziemnych zakładów górniczych:
  • organizacja serwisu całodobowego urządzeń dla górnictwa,
  • sprawdzenia, naprawy, remonty i modernizacje urządzeń dla górnictwa,
  • przeglądy i naprawy podzespołów do urządzeń.

Elgór + Hansen S.A., 41-500 Chorzów, ul Opolska 19, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach - VIII Wydział Gospodarczy, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000061042, KZ 69 198 210,00  PLN wpłacony w całości, NIP: 646-032-56-17, Regon: 271178334

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Elgór + Hansen S.A.: