Strona główna | Grupa Kopex

Kontakt

Elgór + Hansen S.A. ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
serwis całodobowy: +48 601 462 818,
e-mail: poczta@elgorhansen.com

Marek Biegisz –

marek.biegisz@elgorhansen.com
rynki pozagórnicze

Karol Opielka –

karol.opielka@elgorhansen.com
rynki pozagórnicze

Elgór + Hansen S.A., 41-500 Chorzów, ul Opolska 19, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach - VIII Wydział Gospodarczy, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000061042, KZ 69 198 210,00  PLN wpłacony w całości, NIP: 646-032-56-17, Regon: 271178334