Oferta

Usługi

Oferta spółki obejmuje prace projektowe w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji, tworzenia oprogramowania przemysłowego oraz przeprowadzenia procedur atestacyjnych a także uruchomienia obiektów przemysłowych w tym także w strefach zagrożonych wybuchem; oferujemy kompleksowość dostaw, nadzór przy montażu urządzeń na obiektach oraz szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi zakupionych urządzeń.