Kariera

Konstruktor-Elektronik

Zakres obowiązków:
 • aktywny udział w pracach nad nowymi urządzeniami elektronicznymi oraz modernizacja istniejących urządzeń i rozwiązań
 • zarządzanie dokumentacją konstrukcyjną
 • nadzorowanie nad wdrażaniem do produkcji opracowanych projektów
Zakres wymagań: 
 • wykształcenie wyższe techniczne (kierunek preferowany elektronika lub pokrewne)
 • znajomość cyfrowych i analogowych układów elektroniki
 • znajomość oprogramowania do projektowania elektroniki, np. Altium Designer, Eagle (lub pokrewne)
 • umiejętność i doświadczenie w uruchomieniach urządzeń elektronicznych
 • samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole
 • uprawnienia SEP - eksploatacja do 1 kV (mile widziane)
Oferujemy: 
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w silnej grupie kapitałowej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • system kafeteryjny

Wyślij dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) na adres kadry@elgorhansen.com podając w  temacie korespondencji nazwę stanowiska. Prosimy o dopisanie do przesyłanych aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elgór+Hansen S.A., z siedzibą w Chorzowie, ul. Opolska 19 w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym”. W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych prosimy także o dołączenie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elgór+Hansen S.A., z siedzibą w Chorzowie, ul. Opolska 19 w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych”.


Klauzula informacyjna - dla kandydatów do pracyZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), informujemy iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elgór+Hansen Spółka Akcyjna, z siedzibą w Chorzowie, ul. Opolska 19, nr KRS: 0000061042, Regon: 271178334, NIP: 6460325617. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pani/Pana dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy FAMUR i TDJ S.A na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Grupy Famur, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. U Inspektora Ochrony Danych uzyska Pani/Pan informacje dot. uzgodnień między współadministratorami.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz zgoda (art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub wycofania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres kadry@elgorhansen.com . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
wyślij maila