EH-HeadControl3D

Aplikacja HeadControl3D służy przede wszystkim

do uruchamiania automatycznego skrawu w kombajnach chodnikowych.

Specyfikacja techniczna

EH-HeadControl3D

Charakterystyka systemu EH-SMartMine

Aplikacja HeadControl3D służy przede wszystkim do uruchamiania automatycznego skrawu w kombajnach chodnikowych oraz generowania trajektorii ruchu organu na podstawie wybranego profilu urabiania i przekazywania punktów tej trajektorii do sterownika PLC, celem wykonania skrawu w trybie automatycznym.

Aplikacja umożliwia operatorowi wybór profilu skrawu oraz jego modyfikacje. Sterownik PLC analizując punkty trajektorii steruje ramieniem kombajnu  i wykonuje skraw automatyczny. Ponadto aplikacja prezentuje w czasie rzeczywistym kombajn w trójwymiarowym widoku.