EH-SmartView

EH-SmartView jest kompleksowym rozwiązaniem,

które zintegrowane w jednym systemie umożliwia

efektywne zarządzanie procesami przemysłowymi w różnych sektorach

Specyfikacja techniczna

EH-SmartView

Charakterystyka systemu EH-SmartView

EH-SmartView jest kompleksowym rozwiązaniem, które zintegrowane w jednym systemie umożliwia efektywne zarządzanie procesami przemysłowymi w różnych sektorach, zapewniając pełną widoczność i kontrolę nad danymi z różnych źródeł. Jego elastyczność pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klienta, umożliwiając efektywne monitorowanie i optymalizację działania przedsiębiorstwa w szeroko rozumianym przemyśle.

Oprogramowanie to ma na celu zebranie danych z wielu obecnie odseparowanych od siebie systemów w jedną całość i umożliwić zarządzanie całością procesów z jednego miejsca. Dzięki temu, Użytkownik otrzymuje niezależność od zastosowanych urządzeń fizycznych, unifikację danych potrzebnych do przetwarzania i analizy, a także szybki i łatwy dostęp do wszystkich danych.

System umożliwia również współpracę z zewnętrznymi chmurowymi narzędziami analitycznymi i dostęp do Dokumentacji Technicznych urządzeń w każdym miejscu, w tym na urządzeniach mobilnych. Niniejszy system zapewnia klientowi możliwość pełnej konfigurowalności systemu, jego utrzymania oraz rozbudowy zgodnie ze swoimi potrzebami.

EH- SmartView jest środowiskiem łączącym w swojej funkcjonalności systemy klasy SCADA, HMI, MES. Służy wspomaganiu zarządzania procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie, utrzymaniu ruchu maszyn, prezentacji danych czy zdalnemu sterowaniu procesami przemysłowymi. Dane z fizycznych urządzeń różnych systemów są zbieranie, przetwarzane, archiwizowane oraz prezentowane na stanowiskach komputerowych czy dedykowanych urządzeniach wizualizacyjnych z przeglądarką WWW,  pozwalając w ten sposób m.in. na monitorowanie awarii, przestojów, planowanie przeglądów czy serwisów maszyn.

Systemy zarządzania energią EH- SmartView Energy

EH- SmartView Energy to system do analizy rozpływu energii. Jest dedykowanym systemem do rozliczania mediów energetycznych. Odczytów dokonuje się na podstawie mierników zużycia energii elektrycznej, ciepła, gazu lub innych parametrów które można oczujnikować.  System oparty o serwer WWW. Dane mogą być odczytane bez potrzeby instalacji dodatkowych programów. System tworzy automatycznie raporty które umożliwiają w przystępny sposób interpretację wyników.