MODUŁ POMIARU TEMPERATURY

EH-P/03/04.01

Moduł pomiaru temperatury typu EH-P/03/04.01 jest urządzeniem przeznaczonym do pracy poza strefą zagrożenia wybuchem.

Specyfikacja techniczna

GŁÓWNE CECHY

możliwość pomiaru od 1 do 12 PT-100 w różnych konfiguracjach

szeroki zakres napięć zasilania

WYBRANE dane techniczne

< 2 W

pobór mocy

od -20 °C do +70 °C

temperatura pracy

Specyfikacja
techniczna

Pobierz specyfikację

OPIS

CECHY CHARAKTERYStYCZNE

Moduł pomiaru temperatury typu EH-P/03/04.01 jest urządzeniem przeznaczonym do pracy poza strefą zagrożenia wybuchem i posiada obwody wejściowe iskrobezpieczne dla grupy I kategorii M1 oraz dla grupy II kategorii 1 o poziomie bezpieczeństwa „ia”. Moduł pomiaru temperatury typu EH-P/03/04.01 przeznaczony jest do pomiaru temperatury z czujników PT100 podłączonych do jego wejść.

Zmierzone wartości dostępne są po stronie nieiskrobezpiecznej poprzez interfejs szeregowy zgodny ze standardem CAN lub RS-485. Moduł wykonano w obudowie z tworzywa sztucznego z mocowaniem na szynie DIN 35 mm. Podłączenie obwodów zewnętrznych realizowane jest poprzez rozłączne złącza oraz złącze krawędziowe.

BUDOWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE

Moduł pomiaru temperatury typu EH-P/03/04.01 zamknięty został w obudowie
z tworzywa sztucznego. W dolnej części obudowy znajduje się gniazdo krawędziowe za pomocą którego doprowadzone jest do układu zasilanie oraz obwód transmisji danych. Z boku obudowy znajdują się złącza A, B, I, K doprowadzające sygnały z iskrobezpiecznych czujników temperatury na wejścia pomiarowe modułu.

Moduł pomiaru temperatury typu EH-P/03/04.01 powinien być montowany przez wykwalifikowany personel zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Parametr Wartość
Nazwa: Moduł pomiaru temperatury
Typ: EH-P/03/04.01
Napięcie zasilania: 24 V DC (21 ÷ 72) V DC lub 42 V AC (17 ÷ 50,42) V AC
Pobór mocy: < 2 W
Separacja galwaniczna: Trzy separowane galwanicznie od siebie obwody:
– zasilania nieiskrobezpiecznego,
– transmisji CAN/RS-485,
– iskrobezpiecznych wejść pomiaru temperatury.
Wejścia pomiaru temperatury: 4 konfigurowalne porty wejść pomiaru temperatury:
– zgodnie ze schematem aplikacyjnym pokazanym na rys. 001/1
Protokół transmisji: EHCAN (CAN),
Modbus RTU (RS-485)
Prędkość transmisji: CAN: 20, 50, 125, 250, 500 kbps
RS-485: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
Stopień ochrony obudowy: IP20
Temperatura pracy: od -20 °C do +70 °C
Gabaryty: 113,7 mm x 99 mm x 22,6 mm
Masa: ≤ 0,3 kg
Oznakowanie Ex: I (M1) [Ex ia Ma] I
II (1) G [Ex ia Ga] IIC
II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Certyfikat badania typu UE: JSHP 23 ATEX 0027X

 

 

Schemat blokowy