POLE ROZDZIELCZE

EH-d08-W/10/I/…

Ognioszczelne pole rozdzielcze

 

Specyfikacja techniczna

GŁÓWNE CECHY

2014/34/UE (ATEX)

dwuprzerwowy odłącznik izolacyjny

mikroprocesorowe urządzenie do pomiarów, automatyki, sterowania i zabezpieczeń z analizatorem jakości energii

kompaktowa konstrukcja

WYBRANE dane techniczne

do 10 000 V

znamionowe napięcie izolacji

do 10 000 V

znamionowe napięcie łączeniowe

do 12 000 V

najwyższe napięcie robocze

50/60 Hz

częstotliwość napięcia zasilania

do 630 A

znamionowy prąd ciągły

20 kA

znamionowy prąd zwarciowy

Specyfikacja
techniczna

Cechy charakterystyczne

Nagłowek całej skecji

Dwie kolumny

Ognioszczelne pole rozdzielcze jest łącznikiem elektroenergetycznym mającym zastosowanie w podziemnych górniczych sieciach  rozdzielczych  z  izolowanym  punktem  neutralnym transformatora  zasilającego.  Pole  rozdzielcze  jest  urządzeniem w wykonaniu przeciwwybuchowym i zgodnie z polskim może być instalowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych ze stopniem „a”, „b”. Wykonanie autonomiczne predysponuje ognioszczelne pole rozdzielcze do instalowania w układach rozdzielnic od jedno polowej do wielosekcyjnej. Dla realizacji rozdzielnicy wielopolowej i sekcjonowanej przewidziano następujące  wykonania  pól  rozdzielczych:  zasilające,  zasilająco-odpływowe, odpływowe (w tym liniowe, transformatorowe  i silnikowe) oraz sprzęgłowe.

Przewidziane do zastosowania oraz podział na przedziały ognioszczelne w zastosowanej osłonie zapewniają bezpieczną współpracę w układzie rozdzielnicy.  Pole rozdzielcze umożliwia realizację funkcji kontroli ciągłości uziemienia urządzenia usytuowanego na odpływie, kontrolę ekranów kabla i/lub przewodu oponowego odpływowego oraz układami metanometrycznymi. Separatory z obwodami iskrobezpiecznymi zapewniają sterowanie zdalne, poprawną współpracę z blokadami technologicznymi (w tym metanometrycznymi) oraz transmisję danych.

 

 

Dane techniczne

POLE ROZDZIELCZE EH-d08-W/10/I/…

Znamionowe napięcie izolacji 10 000 V
Znamionowe napięcie łączeniowe 10 000 V
Znamionowe napięcie wtórne 12 000 V
Najwyższe napięcie robocze

Częstotliwość

50, 60 Hz
Znamionowy prąd ciągły 630 A
Znamionowy prąd zwarciowy  20 kA
Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany 50 kA
Moc zwarciowa przyłączanej sieci  350 MVA
Zewnętrzne obwody sterownicze – iskrobezpieczne  ia
Stopień ochrony osłony  IP54
Masa ~1600 kg

Schemat konfiguracyjny

Schemat

POLE ROZDZIELCZE EH-d08-W/10/I/…

WYGLĄD, WYMIARY I OPIS

Ognioszczelne pole rozdzielcze