SEPARATOR MAGISTRALI CAN TYPU EH-P/17/13.01

Separator magistrali CAN typu EH-P/17/13.01 jest urządzeniem przeznaczonym do pracy poza strefą zagrożenia wybuchem.

Specyfikacja techniczna

GŁÓWNE CECHY

nie wymaga konfiguracji – pracuje niezależnie od prędkości transmisji i wariantów protokołu CAN

transparentny dla innych urządzeń – układ nie wnosi opóźnienia zależnego od długości ramki

wysoka klasa bezpieczeństwa

kompaktowa budowa modułu

WYBRANE dane techniczne

< 1 W

pobór mocy

500 kb/s

prędkość transmisji

od -20 °C do +70 °C

temperatura pracy:

9 V DC do 16 V DC

napięcie zasilania iskrobezpieczne

CAN

protokół transmisji

IP20

stopień ochrony obudowy

Specyfikacja
techniczna

Pobierz specyfikację

OPIS

CECHY CHARAKTERYStYCZNE

Separator magistrali CAN typu EH-P/17/13.01 jest urządzeniem przeznaczonym do pracy poza strefą zagrożenia wybuchem i posiada obwody wejściowe iskrobezpieczne dla grupy I kategorii M1 oraz dla grupy II kategorii 1 o poziomie bezpieczeństwa „ia”. Urządzenie jest przeznaczone do separacji magistrali CAN iskrobezpiecznej od magistrali CAN nieiskrobezpiecznej.

Zasilanie urządzenia odbywa się napięciem iskrobezpiecznym (zasilanie obwodów iskrobezpiecznych) oraz napięciem nieiskrobezpiecznym (zasilanie obwodów nieiskrobezpiecznych). Moduł wykonano w obudowie z tworzywa sztucznego z mocowaniem na szynie TS35. Podłączenie obwodów zewnętrznych krawędziowe.realizowane jest poprzez rozłączne złącza oraz złącze.

BUDOWA I OPIS DZIAŁANIA

Separator magistrali CAN typu EH-P/17/13.01 zamknięty został w obudowie z tworzywa sztucznego z serii ME (Phoenix Contact)
o szerokości 22,6 mm, która mocowana jest zatrzaskowo na szynie nośnej TS35. W dolnej części obudowy znajduje się gniazdo krawędziowe. Zasilanie urządzenia odbywa się napięciem iskrobezpiecznym (zasilanie obwodów iskrobezpiecznych) oraz napięciem nieiskrobezpiecznym (zasilanie obwodów nieiskrobezpiecznych).  Moduł wykonano w obudowie z tworzywa sztucznego z mocowaniem na szynie TS35.

Podłączenie obwodów zewnętrznych realizowane jest poprzez rozłączne złącza  oraz złącze krawędziowe.
Schemat aplikacyjny separatora magistrali CAN typu EH-P/17/13.01 przedstawiono na Rys. 001/1. Separator nie wymaga konfiguracji, pracuje niezależnie od prędkości transmisji
i wariantów protokołu CAN. Układ separatora pracuje w czasie rzeczywistym, przenosząc również bit potwierdzenia lub jego brak (układ nie wnosi opóźnienia zależnego od długości ramki).

DANE TECHNICZNE

Parametr Wartość
Nazwa: Separator magistrali CAN
Typ: EH-P/17/13.01
Napięcie zasilania iskrobezpieczne: 9 V DC do 16 V DC
Napięcie zasilania nieiskrobezpieczne: 9 V DC do 36 V DC  lub  9 V AC do 25,4 V AC
Pobór mocy: < 1 W
Separacja galwaniczna: Cztery separowane galwanicznie od siebie obwody:
– zasilania iskrobezpiecznego,
– zasilania nie iskrobezpiecznego,
– transmisji iskrobezpiecznej CAN,
– transmisji nieiskrobezpiecznej CAN
Protokół transmisji: CAN
Prędkość transmisji: 500 kb/s
Stopień ochrony obudowy: IP20
Temperatura pracy: od -20 °C do +70 °C
Gabaryty: 88,5 mm x 85 mm x 22,6 mm
Masa: 0,1 kg
Oznakowanie Ex:            I (M1) [Ex ia Ma] I

Ex    II (1) G [Ex ia Ga] IIC

II (1) D [Ex ia Da] IIIC

Certyfikat badania typu UE: KDB 23ATEX0033X

 

 

Schemat blokowy