ZINTEGROWANE STEROWNIKI ZABEZPIECZEŃ
TYPU EH-P/15/xx.xx

Seria zintegrowanych sterowników zabezpieczeń
typu EH-P/15/xx.xx przeznaczona jest do ochrony jednego
lub dwóch odpływów urządzeń elektroenergetycznych.

Specyfikacja techniczna

GŁÓWNE CECHY

możliwość wykorzystania w wielu zastosowaniach

wykorzystywanie logiki drabinkowej

wysoki poziom bezpieczeństwa

możliwość zdalnej parametryzacji

WYBRANE dane techniczne

57,6V AC; 81,6V DC

maksymalne napięcie zasilania (209-210)

od -10 °C do +70 °C

temperatura pracy

IP20

stopień ochrony

<20 W

pobór mocy

Specyfikacja
techniczna

Pobierz specyfikację

Opis

Zintegrowane sterowniki zabezpieczeń typu EH-P/15/xx.xx

Seria zintegrowanych sterowników zabezpieczeń typu EH-P/15/xx.xx przeznaczona jest do ochrony jednego lub dwóch odpływów urządzeń elektroenergetycznych. Podzespoły są w pełni konfigurowalne, w których sposób sterowania wyjściami (w zależności od stanu wejść i obwodów pomiarowych) uzależniony jest od programu sterującego.

Konfiguracja podzespołów odbywa się za pomocą dedykowanego oprogramowania ZSZkonf,
które umożliwia określenie zależności pomiędzy poszczególnymi członami pomiarowymi, wejściami oraz wyjściami za pomocą schematu drabinkowego. Każdy ze  sterowników wyposażono w rozbudowany układ autokontroli wewnętrznej umożliwiający wykrycie potencjalnych usterek i nieprawidłowości w pracy podzespołu

 

Lista zintegrowanych sterowników zabezpieczeń typu EH-P/15/xx.xx

Zintegrowany sterownik zabezpieczeń EH-P/15/01.01
Zintegrowany sterownik zabezpieczeń EH-P/15/01.03
Zintegrowany sterownik zabezpieczeń EH-P/15/02.01

Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/01.01

Charakterystyka urządzenia

 

Opis:

Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/01.01 jest wielofunkcyjnym zabezpieczeniem służące do ochrony jednego odpływu urządzenia elektroenergetycznego. W skład podzespołu wchodzą następujące bloki:

 • dwa uniwersalne człony pomiarowe mogące pracować jako człony upływowe blokujące lub termiczne,
 • dwa uniwersalne człony pomiarowe mogące pracować jako człony sterownicze lub kontroli ciągłości uziemienia,
 • człon upływowo centralno – blokujący,
 • człon nadmiarowo – prądowy,
 • blok wejść dwustanowych,
 • blok wyjść dwustanowych,
 • blok woltomierza
 • blok transmisji danych: 2x RS-485 (1 iskrobezpieczny), 1x CAN, 1x USB.

Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/01.01 wykonano w obudowie ze stali nierdzewnej. Podłączenie wszystkich obwodów następuje poprzez rozłączne złącza umieszczone po bokach obudowy. Od czoła obudowy znajduje się klawiatura oraz wyświetlacz LCD.

Dane techniczne zintegrowanego sterownika zabezpieczeń typu EH-P/15/01.01

Maksymalne napięcie zasilania (209-210) Um: 57,6 V AC; 81,6 V DC
Pobór mocy <20 W
Temperatura pracy od -10 °C do +70 °C
Wilgotność powietrza maks. 95 % przy temperaturze 40 °C
Wymiary zewnętrzne 100 x 115 x 25 mm
Stopień ochrony IP20
Waga ok. 1,4 kg
Cecha budowy przeciwwybuchowej Ex I (M2) [Ex ia] I Mb
Certyfikat badania typu UE TEST 13 ATEX 0052U

Schemat aplikacyjny

Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/01.03

Charakterystyka urządzenia

Opis:

Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/01.03 jest wielofunkcyjnym zabezpieczeniem służące
do ochrony dwóch odpływów urządzenia elektroenergetycznego. W skład podzespołu wchodzą następujące bloki:

 • dwa uniwersalne człony pomiarowe mogące pracować jako człony upływowe termiczno – blokujące,
 • cztery uniwersalne człony pomiarowe mogące pracować jako człony sterownicze lub kontroli ciągłości uziemienia,
 • człon upływowo centralno – blokujący,
 • dwa człony nadmiarowo – prądowy,
 • blok wejść dwustanowych,
 • blok wyjść dwustanowych,
 • blok woltomierza
 • blok transmisji danych: 2x RS-485 (1 iskrobezpieczny), 1x CAN, 1x USB.

Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/01.03 wykonano w obudowie ze stali nierdzewnej. Podłączenie wszystkich obwodów następuje poprzez rozłączne złącza umieszczone po bokach obudowy. Od czoła obudowy znajduje się klawiatura oraz wyświetlacz LCD.

Tab: dane techniczne zintegrowanego sterownika zabezpieczeń typu EH-P/15/01.03

Maksymalne napięcie zasilania (209-210) Um: 57,6 V AC; 81,6 V DC
Pobór mocy <20 W
Temperatura pracy od -10 °C do +70 °C
Wilgotność powietrza maks. 95 % przy temperaturze 40 °C
Wymiary zewnętrzne 100 x 115 x 25 mm
Stopień ochrony IP20
Waga ok. 1,4 kg
Cecha budowy przeciwwybuchowej Ex I (M2) [Ex ia] I Mb
Certyfikat badania typu UE TEST 13 ATEX 0052U

 

Schemat aplikacyjny:

Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/02.01

Charakterystyka urządzenia

Opis:

Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/02.01 jest technologicznym rozwinięciem zabezpieczeń serii
EH-P/15/01.xx i posiada analogiczny system programowalnej logiki umożliwiający implementację automatyki pola. Zostało wyposażone w rozłączalną płytę przyłączeniową ułatwiającą rozprowadzenie wiązki elektrycznej, a także dzięki wbudowanej pamięci, automatyczne przywracanie nastaw obiektu.

Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/02.01 w ramach jednego urządzenia integruje przedstawione zabezpieczenia:

 • zabezpieczenie zwarciowe,
 • zabezpieczenie przeciążeniowe,
 • zabezpieczenia przed asymetrią zasilania,
 • zabezpieczenia podprądowe,
 • zabezpieczenia nad i podnapięciowe,
 • zabezpieczenia upływowe,
 • zabezpieczenia termiczne,
 • układ kontroli ciągłości obwodów.

W skład podzespołu wchodzą następujące bloki:

 • dwa człony nadmiarowo-prądowe które, wraz z dwoma wejściami pomiaru napięcia, pozwalają na pomiar mocy i energii,
 • osiem uniwersalnych iskrobezpiecznych członów termiczno-blokujących, z członami blokującymi pracującymi jako wejścia niezależne lub w połączeniu równoległym,
 • pięć uniwersalnych iskrobezpiecznych członów pomiarowych, z których każdy może pracować jako człon sterowniczy lub kontroli ciągłości uziemienia,
 • 19 wejść dwustanowych,
 • 4 wejścia klawiatury z możliwością konfiguracji jako uniwersalne wejście dwustanowe,
 • 8 wyjść przekaźnikowych budowy normalnej,
 • 3 wyjścia przekaźnikowe budowy iskrobezpiecznej,
 • 8 wyjść dwustanowych napięciowych (24 V / wysoka impedancja),
 • dwa iskrobezpieczne kanały pomiaru temperatury PT100,
 • magistralę cyfrową pozwalającą na konfigurację do 16 dodatkowych czujników temperatury,
 • wyświetlacz OLED i klawiaturę sterowaną z panelu przedniego lub za pomocą wejść płyty połączeniowej,
 • magistralę komunikacji: 2x RS-485 (w tym 1 iskrobezpieczny), 2x CAN, 1x USB,
 • czytnik kart microSD.

Urządzenie steruje obiektem przy wykorzystaniu algorytmu zaimplementowanego przez producenta przygotowanego zgodnie z wymaganiami obiektu. Kontrolując stan wejść, modeli matematycznych oraz poprzednich stanów wyjść zabezpieczenie opracowuje stany wyjściowe. Sterownik umożliwia wykorzystanie w programie sterującym informacji zebranych za pomocą interfejsów komunikacyjnych (DI, DO, AI, AO). Logika programowalna wykorzystuje elementy języka ladder: styki NO, styki NC, cewki (set, reset, flip-flop), 8 liczników, do 128 timerów oraz do 128 markerów.

Możliwe jest zbudowanie kompletnego systemu sterowania poprzez połączenie w sieć wielu zintegrowanych sterowników zabezpieczeń, modułów wejść / wyjść typu analogowego lub cyfrowego, separatorów, a także wyświetlaczy prezentujących wizualizację parametrów pracy sterowanego urządzenia.

Dedykowane płyty bazowe:

Dane techniczne zintegrowanego sterownika zabezpieczeń typu EH-P/15/02.01:

Znamionowa moc Pn: 6 W
Maksymalne napięcie zasilania Um: 253 V
Temperatura pracy od -20 °C do +70 °C
Wilgotność powietrza maks. 95 % przy temperaturze 40 °C
Wymiary zewnętrzne 162 x 91 x 119 mm
Stopień ochrony IP20
Waga 1,2 kg
Cecha budowy przeciwwybuchowej Ex I (M1) [Ex ia Ma] I
Certyfikat badania typu UE JSHP 22 ATEX 0045X

Schemat aplikacyjny