STYCZNIK PRÓŻNIOWY

EH-VC 450

typ EH-P/18/14.01

Stycznik próżniowy typu EH-P/18/14.01 jest łącznikiem manewrowym przeznaczonym do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych.

Specyfikacja techniczna

GŁÓWNE CECHY

kompaktowe gabaryty

niezawodna, wytrzymała konstrukcja

kategoria użytkowania AC3/AC4

przeznaczony do ciężkich warunków pracy

WYBRANE dane techniczne

1000 V

napięcie znamionowe łączeniowe (Ue)

50 Hz

częstotliwość

AC1 ÷ AC4

kategoria pracy

IP00

stopień ochrony

Specyfikacja
techniczna

OPIS

Stycznik próżniowy typu EH-P/18/14.01 jest łącznikiem manewrowym przeznaczonym do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych. Trzy komory próżniowe sterowane napędem elektromagnesowym zapewniają dużą częstość łączeń w kategorii pracy
AC1-AC4.

Podstawą korpusu i mocowania stycznika są ściany boczne z otworami montażowymi M8 do których można przykręcić specjalne konstrukcję mocownicze nie stanowiące standardowego wyposażenia stycznika. Zastosowane przegrody izolacyjne rozdzielają obwody główne poszczególnych faz (w tym komór próżniowych) oraz obwody sterownicze i styki pomocnicze względem obwodów głównych. Jarzmo (zwora) elektromagnesu ze sprzęgnięte z pokrywą górną powoduje zamykanie i otwieranie komór próżniowych  i zestyków pomocniczych.

Komory próżniowe (styki nieruchome) wraz z zaciskami przyłączeniowymi dopływowymi mocowane są jednostronnie do podstawy. Styki ruchome są połączone połączeniami giętkimi stanowiące przyłącza odpływowe zamocowane do belki poprzecznej. Rozłączenie zestyków komór próżniowych (w stanie beznapięciowym elektromagnesu stycznika) zapewnia sprężyna wyłączająca oparta o podstawę stycznika działając na pokrywę górna (część ruchoma). Zaciski przyłączowe obwodów głównych wyposażone są w śruby M10 umożliwiające podłączenie odpowiednich przewodów z końcówkami lub szyn. Włączanie i wyłączanie stycznika EH-P/18/14.01 realizowane jest przez napęd elektromagnesowy z dwoma cewkami. Stycznik próżniowy zasilany jest napięciem 230V AC.

 

DANE TECHNICZNE

Typ EH-P/18/14.01

Napięcie znamionowe łączeniowe (Ue) 1000 V
Prąd znamionowy cieplny (Ith) 450 A
Częstotliwość 50 Hz
Kategoria pracy AC1 ÷ AC4
Stopień ochrony IP00
Znamionowe napięcie zasilania (Us) 230V AC -20% +15%
Czas zamykania ≤ 65 ms
Czas otwierania ≤ 35 ms

Schemat, konfiguracje

Rysunek wymiarowy