System EH-SmartMine został stworzony z myślą

o zapewnieniu użytkownikom uniwersalnego narzędzia.

EH-SmartMine pozwala na integrację i scentralizowanie monitorowanych urządzeń w jednym spójnym systemie.

Specyfikacja techniczna

EH-SmartMine

Charakterystyka systemu EH-SMartMine

System EH-SmartMine został stworzony z myślą o zapewnieniu użytkownikom uniwersalnego narzędzia, które pozwala na integrację i scentralizowanie monitorowanych urządzeń w jednym spójnym systemie. Oprogramowanie to ma na celu gromadzenie danych z różnych systemów, które obecnie działają oddzielnie, i umożliwienie zarządzania całością procesów z jednego miejsca. Dzięki temu użytkownik zyskuje niezależność od konkretnych urządzeń fizycznych, unifikację danych potrzebnych do przetwarzania i analizy, a także szybki i łatwy dostęp do wszystkich informacji.

EH-SmartMine umożliwia również współpracę z zewnętrznymi narzędziami analitycznymi w chmurze oraz zapewnia dostęp do Dokumentacji Technicznych urządzeń w dowolnym miejscu, w tym na urządzeniach mobilnych. System ten daje klientowi możliwość pełnej konfigurowalności, utrzymania i rozbudowy zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

EH-SmartMine integruje w sobie funkcjonalności systemów klasy SCADA, HMI i MES, które służą wspomaganiu zarządzania procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie, utrzymaniu ruchu maszyn, prezentacji danych oraz zdalnemu sterowaniu procesami przemysłowymi. Dane z różnych fizycznych urządzeń i systemów są zbierane, przetwarzane, archiwizowane i prezentowane na stanowiskach komputerowych oraz dedykowanych urządzeniach wizualizacyjnych z przeglądarką WWW. Dzięki temu użytkownicy mają możliwość monitorowania awarii, przestojów, planowania przeglądów czy serwisów maszyn.

EH-SmartMine jest kompleksowym rozwiązaniem, które zintegrowane w jednym systemie umożliwia efektywne zarządzanie procesami przemysłowymi, zapewniając pełną widoczność i kontrolę nad danymi z różnych źródeł. Jego elastyczność pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klienta, umożliwiając efektywne monitorowanie i optymalizację działania przedsiębiorstwa.

EH-HeadControl3D

Aplikacja HeadControl3D służy przede wszystkim do uruchamiania automatycznego
skrawu w kombajnach chodnikowych oraz generowania trajektorii ruchu organu na podstawie wybranego profilu urabiania i przekazywania punktów tej trajektorii do sterownika PLC, celem wykonania skrawu w trybie automatycznym. Aplikacja umożliwia operatorowi wybór profilu skrawu oraz jego modyfikacje. Sterownik PLC analizując punkty trajektorii steruje ramieniem kombajnu  i wykonuje skraw automatyczny. Ponadto aplikacja prezentuje w czasie rzeczywistym kombajn w trójwymiarowym widoku.

EH-MKSK

Koncentrator stacji kompaktowej typu EH-P/05/22.01 służy do rejestrowania i wizualizacji danych udostępnianych przez podłączone do koncentratora podzespoły elektryczne. Odczyty pracy podłączonych modułów dokonywane są poprzez szeregowe interfejsy cyfrowe.