URZĄDZENIE

ZASILAJĄCO-MANEWROWE

EH-d31/d12

PODWOZIE GĄSIENICOWE

Urządzenie zasilająco-manewrowe na napięcie do 6,6 kV

Specyfikacja techniczna

GŁÓWNE CECHY

2014/34/UE (ATEX)

mobilność

radiowe sterowanie

kompaktowa konstrukcja

WYBRANE dane techniczne

do 2100 kVA

moc znamionowa

do 6600 V

znamionowe napięcie pierwotne

do 1100 V

znamionowe napięcie wtórne

50, 60 Hz

częstotliwość znamionowa

do 15000 kg

masa urządzenia

3

ilość torów rozłącznikowych

Specyfikacja
techniczna

Cechy charakterystyczne

Nagłowek całej skecji

Dwie kolumny

Urządzenie zasilająco-manewrowe na napięcie do 6,6kV jest elektrycznym urządzeniem przeznaczonym do zasilania, łączenia i sterowania elektrycznych napędów maszyn i urządzeń górniczych w tym także z zastosowaniem procesu łagodnego rozruchu. Urządzenie może być instalowane w podziemnych wyrobiskach górniczych kopalń niemetanowych i metanowych. Konstrukcja urządzenia opracowana została zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/34/UE (ATEX).

Zastosowane zabezpieczenia elektroenergetyczne oraz przyjęty system sterowania i współpracy z blokadami technologicznymi z wykorzystaniem obwodów iskrobezpiecznych, pozwalają na bezpieczną współpracę z urządzeniami zasilającymi maszyny górnicze. Urządzenie przystosowane jest do podłączenia układu transmisji danych umożliwiającego odczyt informacji technologicznych i ich przekazywanie na powierzchnię kopalni (np. do dyspozytora).

 

Dane techniczne

URZĄDZENIE ZASILAJĄCO-MANEWROWE EH-d31/d12 PODWOZIE GĄSIENICOWE

Moc znamionowa do 2100 kVA
Znamionowe napięcie pierwotne do 6600 V
Znamionowe napięcie wtórne do 1100 V
Częstotliwość znamionowa

Znamionowy prąd ciągły

50, 60 Hz
Grupa połączeń Dyn5, Yyn0, Dyn5yn5, Yyn0yn0 (możliwe inne grupy połączeń)
Ilość torów rozłącznikowych do 3
Znamionowy prąd ciągły toru rozłącznikowego do 600 A
Ilość odpływów głównych trójfazowych *
Ilość odpływów pomocniczych trójfazowych do 230V *
Ilość odpływów pomocniczych jednofazowych do 230V *
Znamionowy prąd pojedynczego odpływu głównego do 600 A
Masa urządzenia do 15000 kg
* w zależności od konfiguracji

Schemat konfiguracyjny

Schemat

URZĄDZENIE ZASILAJĄCO-MANEWROWE EH-d31/d12 PODWOZIE GĄSIENICOWE

WYGLĄD, WYMIARY I OPIS

Urządzenie zasilająco-manewrowe na napięcie do 6,6 kV