ZESPÓŁ KOMPAKTOWY

EH-d03-W/6,0/I/03

ZESPÓŁ KOMPAKTOWY NA NAPIĘCIE 6 kV

Specyfikacja techniczna

GŁÓWNE CECHY

2014/34/UE (ATEX)

wysoki poziom bezpieczeństwa

zdalne/lokalne sterowanie

kompaktowa konstrukcja

WYBRANE dane techniczne

do 7,2 kV

najwyższe napięcie robocze

do 6,0 kV

znamionowe napięcie izolacji

do 6,0 kV

znamionowe napięcie łączeniowe

50/60 Hz

częstotliwość napięcia zasilania

do 630 A

znamionowy prąd ciągły

do 400 A

maksymalny prąd ciągły pojedynczego odpływu

Specyfikacja
techniczna

Cechy charakterystyczne

Nagłowek całej skecji

Dwie kolumny

Dwuodpływowy zespół kompaktowy jest łącznikiem elektroenergetycznym mającym zastosowanie w podziemnych górniczych sieciach rozdzielczych i oddziałowych średniego napięcia 6kV z izolowanym punktem neutralnym transformatora zasilającego. Zespół jest urządzeniem w wykonaniu przeciwwybuchowym i zgodnie z polskimi przepisami wykonawczymi Prawa Geologicznego i Górniczego może być instalowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych ze stopniem „a”, „b”, „c” zagrożenia metanowego oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Położenie zestyków wszystkich aparatów obwodu głównego można obserwować po- przez wzierniki ognioszczelne, a stan występowania napięcia na zaciskach dopływowych zespołu sygnalizowany jest na wskaźnikach napięcia.

Dwuodpływowy zespół kompaktowy wyposażony jest w układ sterownia lokalnego i zdalnego (poprzez zewnętrzne pulpity lub interfejs transmisji danych) oraz możliwość podłączenia zewnętrznych blokad technologicznych. Opcjonalne separatory iskrobezpieczne zabudowane na zewnątrz komory odpływowej umożliwiają podłączenie do zespołu zewnętrznych obwodów sterowniczych oraz transmisji danych. Konstrukcja zespołu opracowana została zgodnie z wymaganiami dyrektyw ATEX, a deklaracja zgodności predysponuje dwuodpływowy zespół kompaktowy do stosowania w pomieszczeniach z atmosferą wybuchową grupy I kategorii M2. Ponadto zespół kompaktowy może być instalowany w ogólnie dostępnych pomieszczeniach ruchu zakładu górniczego, podobnie jak urządzenia niskonapięciowe.

 

Dane techniczne

ZESPÓŁ KOMPAKTOWY EH-d03-W/6,0/I/03

Najwyższe napięcie robocze 7,2 kV
Znamionowe napięcie izolacji 6,0 kV
Znamionowe napięcie łączeniowe 6,0 kV
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Znamionowy prąd ciągły 630 A
Maksymalny prąd ciągły pojedynczego odpływu do 400 A
Ilość odpływów 2
Prąd znamionowy wyłączalny 20 kA
Prąd znamionowy 1-sekundowy wytrzymywany 25 kA
Prąd znamionowy szczytowy 51 kA
Maksymalna moc zwarciowa przyłączanej sieci 100 MVA
Stopień ochrony IP54
Masa ~2300 kg

Schemat konfiguracyjny

Schemat

ZESPÓŁ KOMPAKTOWY EH-d03-W/6,0/I/03

WYGLĄD, WYMIARY I OPIS

ZESPÓŁ KOMPAKTOWY NA NAPIĘCIE 6 kV