ZESPÓŁ TRANSFORMATOROWY

EH-d03-160

Zespół transformatorowy na napięcie do 6 kV

Specyfikacja techniczna

GŁÓWNE CECHY

2014/34/UE (ATEX)

zdalne/ lokalne sterowanie

wysoki poziom bezpieczeństwa

kompaktowa konstrukcja

WYBRANE dane techniczne

do 160 kVA

moc znamionowa

do 6000 V

znamionowe napięcie pierwotne

do 1200 V

znamionowe napięcie wtórne

do 28 A

prąd znamionowy całkowity od strony zasilania

do 180 A

prąd znamionowy całkowity od strony odpływów

do 43 A

prąd znamionowy całkowity odpływów trójfazowych pomocniczych 230 V

Specyfikacja
techniczna

Cechy charakterystyczne

Nagłowek całej skecji

Dwie kolumny

Zespół transformatorowy na napięcie do 6kV jest elektrycznym urządzeniem przeznaczonym do zasilania, łączenia i sterowania elektrycznych napędów maszyn i urządzeń. Urządzenie może być instalowane w podziemnych wyrobiskach górniczych kopalń niemetanowych i metanowych. Konstrukcja urządzenia opracowana została zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/34/UE (ATEX).

Zastosowane zabezpieczenia elektroenergetyczne oraz przyjęty system sterowania i współpracy z blokadami technologicznymi z wykorzystaniem obwodów iskrobezpiecznych, pozwalają na bezpieczną współpracę z urządzeniami zasilającymi maszyny górnicze. Urządzenie przystosowane jest do podłączenia układu transmisji danych umożliwiającego odczyt informacji technologicznych i ich przekazywanie na powierzchnię kopalni (np. do dyspozytora).

 

Dane techniczne

Zespół transformatorowy EH-d03-160

Moc znamionowa do 160 kVA
Znamionowe napięcie pierwotne do 6000 V
Znamionowe napięcie wtórne do 1200 V
Prąd znamionowy całkowity od strony zasilania do 28 A
Prąd znamionowy całkowity od strony odpływów do 180 A
Prąd znamionowy całkowity odpływów trójfazowych pomocniczych 230V 43 A
Prąd znamionowy całkowity odpływów jednofazowych pomocniczych 230V do 20 A
Ilość odpływów głównych trójfazowych *
Ilość odpływów pomocniczych trójfazowych *
Ilość odpływów pomocniczych jednofazowych *
Masa urządzenia do 3150 kg
* w zależności od konfiguracji

Schemat konfiguracyjny

Schemat

Zespół transformatorowy EH-d03-160

Zespół transformatorowy EH-d03-160

Zespół transformatorowy na napięcie do 6 kV