ZESPÓŁ TRANSFORMATOROWY

EH-d09

Zespół transformatorowy na napięcie do 1,1 kV

Specyfikacja techniczna

GŁÓWNE CECHY

2014/34/UE (ATEX)

zdalne/ lokalne sterowanie

szeroka gama wykonań obwodów głównych i pomocniczych

kompaktowa konstrukcja

WYBRANE dane techniczne

do 10 kVA

moc znamionowa

do 1100 V

znamionowe napięcie zasilania

do 230 V

znamionowe napięcie (obwody transformatorowe trójfazowe główne)

do 1100 V

znamionowe napięcie (obwody wyłącznikowe główne)

do 43,4 A

prąd znamionowy sumaryczny odpływów trójfazowych głównych do 230 V

do 6

Ilość odpływów głównych trójfazowych do 230 V

Specyfikacja
techniczna

Cechy charakterystyczne

Nagłowek całej skecji

Dwie kolumny

Zespół transformatorowy na napięcie do 1,1kV jest elektrycznym urządzeniem przeznaczonym do zasilania, łączenia i sterowania elektrycznych napędów maszyn i urządzeń. Urządzenie może być instalowane w podziemnych wyrobiskach górniczych kopalń niemetanowych i metanowych. Konstrukcja urządzenia opracowana została zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/34/UE (ATEX).

Zastosowane zabezpieczenia elektroenergetyczne oraz przyjęty system sterowania i współpracy z blokadami technologicznymi z wykorzystaniem obwodów iskrobezpiecznych, pozwalają na bezpieczną współpracę z urządzeniami zasilającymi maszyny górnicze. Urządzenie przystosowane jest do podłączenia układu transmisji danych umożliwiającego odczyt informacji technologicznych i ich przekazywanie na powierzchnię kopalni (np. do dyspozytora).

 

Dane techniczne

Zespół transformatorowy EH-d09

Moc znamionowa do 10 kVA
Znamionowe napięcie zasilania do 1100 V
Znamionowe napięcie (obwody transformatorowe trójfazowe główne) do 230 V
Znamionowe napięcie (obwody wyłącznikowe główne) do 1100 V
Prąd znamionowy sumaryczny odpływów trójfazowych głównych do 230 V do 43,4 A
Prąd znamionowy pojedynczego odpływu jednofazowego pomocniczego do 230 V *
Prąd znamionowy sumaryczny odpływów trójfazowych głównych do 1100 V do 200 A
Ilość odpływów głównych trójfazowych do 230 V do 6
Ilość odpływów pomocniczych jednofazowych do 230 V do 6
Ilość odpływów głównych trójfazowych do 1100 V do 2
Masa urządzenia do 450 kg
* w zależności od konfiguracji

Schemat konfiguracyjny

Schemat

Zespół transformatorowy EH-d09

Zespół transformatorowy EH-d09

Zespół transformatorowy na napięcie do 1,1 kV