STACJA TRANSFORMATOROWA

EH-d32

Stacja transformatorowa na napięcie do 6,6 kV

Specyfikacja techniczna

GŁÓWNE CECHY

2014/34/UE (ATEX)

niska obudowa

zdalne/lokalne sterowanie

kompaktowa konstrukcja

WYBRANE dane techniczne

do 1030 kVA

moc znamionowa

do 6600 V

znamionowe napięcie pierwotne

do 4160 V

znamionowe napięcie wtórne

do 50, 60 Hz

częstotliwość znamionowa

do 400 A

znamionowy prąd pojedynczego odpływu głównego

do 8050 kg

masa urządzenia

Specyfikacja
techniczna

Pobierz specyfikację

Cechy charakterystyczne

Nagłowek całej skecji

Dwie kolumny

Stacja transformatorowa na napięcie do 6,6kV jest elektrycznym urządzeniem przeznaczonym
do zasilania urządzeń zasilających i sterujących maszynami i urządzeniami górniczymi. Urządzenie może być instalowane w podziemnych wyrobiskach górniczych kopalń niemetanowych i metanowych. Konstrukcja urządzenia opracowana została zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/34/UE (ATEX).

Zastosowane zabezpieczenia elektroenergetyczne oraz przyjęty system sterowania i współpracy
z blokadami technologicznymi z wykorzystaniem obwodów iskrobezpiecznych, pozwalają na bezpieczną współpracę z urządzeniami zasilającymi maszyny górnicze. Urządzenie przystosowane jest do podłączenia układu transmisji danych umożliwiającego odczyt informacji technologicznych i ich przekazywanie na powierzchnię kopalni (np. do dyspozytora).

 

Dane techniczne

EH-d32

Moc znamionowa do 1030 kVA
Znamionowe napięcie pierwotne do 6600 V
Znamionowe napięcie wtórne do 4160 V
Częstotliwość znamionowa 50, 60 Hz
Grupa połączeń Dyn5, Yyn0, Dyn5yn5, Yyn0yn0 (możliwe inne grupy połączeń)
Ilość odpływów głównych trójfazowych *
Ilość odpływów pomocniczych trójfazowych do 230 V *
Ilość odpływów pomocniczych jednofazowych do 230 V *
Znamionowy prąd pojedynczego odpływu głównego do 400 A
Masa urządzenia do 8050 kg
* w zależności od konfiguracji

Schemat konfiguracyjny

Schemat

Przykładowa konfiguracja EH-d32

Wygląd, wymiar i opis EH-d32

Stacja transformatorowa na napięcie do 6,6 kV