TESTER UNIWERSALNY TYPU EH-P/06/10.01

Uniwersalny tester typu EH-P/06/10.01 wraz z modułami

rozszerzeń TSTx przeznaczony jest do badania poprawności działania podzespołów.

Specyfikacja techniczna

GŁÓWNE CECHY

łatwe testowanie urządzeń produkcji

możliwość stosowania modułów rozszerzeń

wysoka klasa bezpieczeństwa

możliwość dostosowania urządzenia według projektu klienta

WYBRANE dane techniczne

3

liczba kanałów analogowych

0 ÷ 10 V (rozdzielczość 1 mV)

zakres napięć wyjściowych

< 30 W

pobór mocy

od 5 °C do +40 °C

temperatura pracy

222 x 234 x 110 mm

wymiary zewnętrzne

IP20

stopień ochrony

Specyfikacja
techniczna

Pobierz specyfikację

OPIS

Tester uniwersalny typu EH-P/06/10.01

Uniwersalny tester typu EH-P/06/10 przeznaczony jest do badania poprawności działania podzespołów produkcji Elgór + Hansen S.A. Umożliwia m.in. wymuszanie sygnałów testujących, pomiar czasu zadziałania poszczególnych członów przekaźników nadmiarowo-prądowych, symulację uszkodzenia obwodów pomiarowych, zmianę nastaw przekaźników oraz dokonanie podstawowej diagnostyki. Uniwersalny tester typu EH-P/10 wyposażony jest w dwa interfejsy RS-485 pracujące z jedną z prędkości: 9600 bps, 19200 bps, 57600 bps 115200 bps oraz interfejs I2C umożliwiający współpracę testera z przystawkami rozszerzającymi jego funkcjonalność.

Urządzenie wyposażono także w konwerter USB – RS-485 uniwersalnego zastosowania. Opcjonalnie istnieje możliwość współpracy testera z komputerem PC.  Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu umożliwia  to automatyzację przeprowadzanych czynności.

DANE TECHNICZNE

Kanały analogowe

Liczba kanałów 3
Zakres napięć wyjściowych 0 ÷ 10 V (rozdzielczość 1 mV)
Maksymalny względny błąd napięcia 3 %

Wejścia dwustanowe

Liczba kanałów 8
Gwarantowane napięcie aktywacji ≥ 3V DC
Maksymalne dopuszczalne napięcie 13 V DC

Wyjścia styków

Liczba kanałów 8
Maksymalne przełączane napięcie 250 V AC, 220 V DC
Maksymalny przełączany prąd 2 A
Maksymalna przełączana moc 62,5 VA, 60 W
Obciążenie znamionowe 0,5 A przy 125 V AC

Pozostałe parametry

Źródło napięcia odniesienia 10000 mV DC ± 0,2 % (przy I ≤ 1 mA)
Maksymalny względny błąd pomiaru czasu reakcji badanego podzespołu 2 %
Znamionowe napięcie zasilania 230 V ± 1 %* AC 50 Hz
Pobór mocy < 30 W
Temperatura pracy od 5 °C do +40 °C
Wilgotność powietrza maks. 95 % przy temperaturze 40 °C
Wymiary zewnętrzne 222 x 234 x 110 mm
Stopień ochrony IP20
Waga ok. 1,8 kg

* Istnieje możliwość zasilania testera napięciem 230 V ± 10 %, jednak nie daje to gwarancji utrzymania poprawnych poziomów napięć minimalnego i maksymalnego (zasilanie badanych przekaźników).

 

 

Schemat blokowy

Rysunek wymiarowy

MODUŁY ROZSZERZEŃ

W skład standardowego wyposażenia testera uniwersalnego typu EH-P/06/10.01 wchodzi moduł rozszerzeń TST1. Możliwe jest także wyposażenie testera w dodatkowe moduły rozszerzeń, pozwalające na jego współpracę z innymi podzespołami produkcji E+H.

Lista dostępnych modułów rozszerzeń dla testera uniwersalnego typu EH-P/06/10.01

Nazwa modułu rozszerzeń Typ Obsługiwane urządzenia
Moduł rozszerzeń TST1 Kalibracja oraz testowanie przekaźników typu:
LH 86/2.1 („wykonanie cyfrowe”),
LH 86/2.2 („wykonanie cyfrowe”),
EH-P/13/03,
EH-P/13/04,
EH-P/13/06,
EH-P/13/07,
EH-P/13/08,
EH-P/13/09,
EH-PTUB.1,
EH-P01/01,
EH-P01/02
Moduł rozszerzeń TST2 EH-P/06/10.02 Kalibracja oraz testowanie zintegrowanych sterowników zabezpieczeń typu:
EH-P/15/01.01,
EH-P/15/01.02
Moduł rozszerzeń TST3 EH-P/06/10.03 Kalibracja oraz testowanie zabezpieczeń typu:
EH-P/02/01.01,
EH-P/02/03.01,
EH-P/02/04.01,
EH-P02/02,
EH-PUB,
EH-ZUCB1,
EH-ZUCB2
Moduł rozszerzeń TST4 EH-P/06/10.04 Testowanie zabezpieczeń grupy:
EH-CxxK
oraz zabezpieczeń typu:
EH-P/02/12.01,
EH-P/02/07.01
Moduł rozszerzeń TST5 EH-P/06/10.05 Kalibracja oraz testowanie iskrobezpiecznych modułów wejść analogowych typu EH-P/23/02.02
Moduł rozszerzeń TST6 EH-P/06/10.06 Testowanie zintegrowanych sterowników zabezpieczeń typu:
EH-P/15/01.01,
EH-P/15/01.02,
EH-P/15/01.03
Moduł rozszerzeń TST8 EH-P/06/10.08 Testowanie zintegrowanego sterownika zabezpieczeń typu:
EH-P/15/02.01